You are here

Kultur- og foreningslivet under corona

Nedenfor kan du læse om de initiativer, Roskilde Kommune har besluttet i forhold til at hjælpe kultur- og foreningslivet bedst muligt i forbindelse med håndtering af Corona.

Du kan også læse om de nationale hjælpepakker på området, ligesom der er information om nye tiltag i forhold til en gradvis oplukning af kultur- og fritidslivet i Roskilde.

Hjælpepakker og retningslinjer

 • Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv

  Retningslinjerne for nedlukningen af indendørs idræt og kultur betyder at alle indendørs faciliteter til kultur- og idrætsaktivitet holdes lukket. 
  Retningslinjerne kan læses i detaljer på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19,  hvor de i øvrigt løbende opdateres. Retningslinjerne gælder fra d. 9. december og strækker sig på nuværende tidspunkt indtil 7. februar 2021. 

  Dette gælder for alle

  •    haller, sale, teatersale og tumlesale, mødelokaler o.lign.
  •    svømmehaller og andre bade
  •    aftenskole-, musik- og kulturskolefaciliteter
  •    øvelokaler og spillesteder
  •    faciliteter til foreningsfitness 
  •    foreningslokaler og klubhuse. Dette gælder også toilet- og badefaciliteter
  •    der er tre undtagelser fra dette: de gælder for professionelle idrætsudøvere, der fortsat kan anvende indendørsarealer, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt, for ansatte i kultur- og idrætsorganisationer, der er på arbejde, samt politiske og meningsbefordrende aktiviteter. 

  Professionel idræt omfatter:

  •    Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene
  •    Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
  •    Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer
  •    Ud over Team Danmark  indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet Team Danmark på andre måder.
  •    Atleter, som figurerer på en OL/PL bruttoliste
  •    Udover ovenstående er følgende rækker også omfattet af bekendtgørelsen: 1. division herre- og damefodbold, 2. division herrefodbold og 1. division herre- og damehåndbold. 

 • Udendørs aktivitet i Roskilde

  Danmarks Idrætsforbund og DGI har efter dialog med Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger omkring udendørs idræt. Dette er meldt ud til specialforbund og medlemsforeninger. Du kan læse nærmere på dette her.

  Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har meldt det lignende ud til deres medlemsforeninger.

  Anbefalingerne betyder at Roskilde Kommune har åbnet brug for udendørs idrætsfaciliteter. Der er fra d. 9. december ikke mulighed for at benytte klubhuse/indendørs klubfaciliteter. Dette gælder også for toilet og badefaciliteter.

  Udendørs idræt kan stadig gennemføres men nu med maksimalt 5 personer inkl. trænere og ledere for alle aldersgrupper, også børn og unge. 

  De udendørs idrætsfaciliteter kan først og fremmest bruges af de idrætsgrene og af de foreninger de oprindeligt er beregnet til, det vil sige, at de grønne plæner på for eksempel fodboldanlæggene først og fremmest kan bruges af fodboldklubberne, mens andre eventuelle brugere kan benytte resterende ledig tid efter aftale med de primære brugere.

  Det understreges, at det er foreningernes ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger og tilpasse eventuelle foreningsaktiviteter dertil. Det anbefales samtidig, at følge landsorganisationernes anbefalinger i forhold til de enkelte idrætsgrene/aktiviteter. Der vil være stor forskel på de forskellige foreninger, de forskellige faciliteter og de forskellige aktiviteter, og det er vigtigt, at I alle overvejer nøje, om I vil genoptage foreningsaktiviteterne, og i så fald hvilke tilpasninger I skal lave for at kunne leve op til myndighedernes krav.

  Roskilde Kommune kommer ikke til at opstille sprit, toiletter eller vandhaner, ligesom der heller ikke vil blive streget op og etableret baner til aktiviteter af forskellig slags, der ikke plejer at foregå det pågældende sted.

  Hvis der er tvivl, er I velkommen til at kontakte os med spørgsmål på kulturogidraet@roskilde.dk

 • Afholdelse af generalforsamlinger

  En del foreninger havde grundet corona ikke kunnet afholde deres generalforsamlinger. I kan få hjælp til, hvordan generalforsamlingerne kan gennemføres på DGI's hjemmeside.

  Derudover stiller Roskilde Idræts Union sig til rådighed for råd og vejledning. Kontaktinfo findes på Roskilde Idræts Unions hjemmeside

 • Fremrykning af kommunale driftsbetalinger

  For at understøtte likviditeten hos de kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra kommunen to gange om året, fremrykkes rate 2, som er blevet udbetalt medio april.

   

 • Frafald af aktivitetskrav til foreninger og aftenskoler

  Roskilde Kommune frafalder aktivitetskrav i forhold til udbetalinger, som vedrører aktiviteter, der skulle have været afholdt under nedlukningen. Derved opretholdes aktivitets- og driftstilskud til foreninger og aftenskoler, hvor aktiviteten har været aflyst på grund af tvangslukning.

 • Gebyrstop for brug af kommunale lokaler

  Der opkræves ikke gebyr for den bookede tid i kommunale lokaler i den periode, som nu er tvangslukket. Kommunen sørger for, at al tid bliver afbooket, og, at der ikke bliver opkrævet gebyr.

  Foreninger som har brugsaftale om brug af kommunale lokaler kompenseres for den husleje/gebyr, som opkræves af kommunen for den periode, hvor lokalet har været tvangslukket.

 • Driftstilskud fastholdes

  Det udbetalte tilskud til de selvejende institutioner fastholdes uændret. Dette gælder for museerne, Aaben Dans, Opera Hedeland, Gimle, Jyllingehallerne og Gundsølillehallen.

 • Aftenskolernes nedgang i undervisningstimer

  Aflyste timer tages med i slutafregningen for tilskud i 2020.

  Dette gælder også for aktiviteter, der helt eller delvist er erstattet af fjernundervisning i tvangslukningsperioden.

 • Puljemidler på kultur- og idrætsområdet

  Allerede tildelte tilskud fra puljerne: Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, Musikbypuljen, Ungepuljen og Start- og Udviklingspuljen håndteres efter følgende principper:

  • Hvis arrangementet udskydes til et senere tidspunkt, kan bevillingen opretholdes.
  • Hvis arrangementet aflyses, skal det bevilgede tilskud tilbagebetales – dog dækkes allerede dokumenterede afholdte udgifter.
 • Åben Skole

  Foreninger kompenseres for de indgåede aftaler om Åben Skole forløb, selvom de er blevet aflyst på grund af COVID-19. Det er 500 kr. pr. time, som kommunen har indgået aftale med foreningerne om.

 • Statslige hjælpepakker

  Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline

  For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål. Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem. Telefonnummeret er 3374 5000.

  Hjælpepakker og initiativer for kulturlivet

  På Kulturministeriets hjemmeside er der samlet et overblik over, hvordan de forskellige særskilte initiativer på Kulturministeriets område samt centrale hjælpepakker kan benyttes af kulturlivet.

 • Råd og vejledning fra kommunen

  Har du spørgsmål til de ovenstående kommunale initiativer eller spørgsmål om de nationale hjælpepakker, er du velkommen til at kontakte os på: 4631 3000.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.01.2021