You are here

Kultur- og foreningslivet under corona

Nedenfor kan du læse om de initiativer, Roskilde Kommune har besluttet i forhold til at hjælpe kultur- og foreningslivet bedst muligt i forbindelse med håndtering af Corona.

Du kan også læse om de nationale hjælpepakker på området, ligesom der er information om nye tiltag i forhold til en gradvis oplukning af kultur- og fritidslivet i Roskilde.

Hjælpepakker og retningslinjer

 • Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv

  Regeringen har indført nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober. Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 26. oktober sænket fra 50 til 10 personer, mens det fra på torsdag den 29. oktober bliver et krav, at der bæres mundbind eller visir for alle over 12 år, når man færdes i indendørs idrætsfaciliteter og i øvrige kulturinstitutioner. 


  Kulturministeriets præcise retningslinjer er ikke på plads endnu, men vi forventer at modtage dem i løbet af et par dage. Fra kommunens hjemmeside linkes direkte til Kulturministeriets hjemmeside om coronarestriktioner. I bedes alle orientere jer her, da det er her de gældende retningslinjer er at finde. Der er på ministeriets hjemmeside desuden et dokument med spørgsmål og svar på, hvordan man skal forholde sig til specifikke problemstillinger – ikke alle er med, men siden udbygges hele tiden. Det kan findes her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

  Nogle af de vigtigste følger af de skærpede restriktioner er:
  •    Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
  •    Det gælder dog ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
  •    Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
  •    Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.
  •    I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede.
  •    Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg mv., når man er over 12 år.
  •    Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

  For at skabe så gode muligheder for at afholde aktiviteter som muligt, vil vi bede jer om at afbooke de bookede lokaler hvor I ikke, som følge af restriktionerne, kan have aktiviteter mere, så andre kan få mulighed for at benytte sig af tiderne og eventuelt sprede deres aktiviteter ud på flere tider. Desuden vil vi bede jer holde jer orienteret på jeres hovedorganisations/forbunds hjemmeside i forhold til råd og vejledning om jeres specifikke aktiviteter.

  Brugerne er, som hidtil, selv ansvarlige for, at retningslinjer og anbefalinger bliver overholdt. Desuden skal reglerne på de enkelte faciliteter overholdes, da der kan laves strammere regler lokalt. Det er stadig foreningernes eget ansvar at rengøre egne redskaber og rekvisitter før og efter aktivitet. 

  Såfremt I har spørgsmål eller andet til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte os. 

   

 • Udendørs aktivitet i Roskilde

  Danmarks Idrætsforbund og DGI har efter dialog med Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger omkring udendørs idræt. Dette er meldt ud til specialforbund og medlemsforeninger. Du kan læse nærmere på dette her.

  Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har meldt det lignende ud til deres medlemsforeninger.

  Anbefalingerne betyder at Roskilde Kommune har åbnet brug for alle udendørs idrætsfaciliteter inklusiv klub- og foreningshuse. Foreninger i egne lokaler samt foreninger der har brugsaftaler, vurderer selv, hvornår der åbnes op i disse lokaler, og det er foreningerne selv der er ansvarlige for, at retningslinjerne bliver overholdt. 

  De udendørs idrætsfaciliteter kan først og fremmest bruges af de idrætsgrene og af de foreninger de oprindeligt er beregnet til, det vil sige, at de grønne plæner på for eksempel fodboldanlæggene først og fremmest kan bruges af fodboldklubberne, mens andre eventuelle brugere kan benytte resterende ledig tid efter aftale med de primære brugere.

  Det understreges, at det er foreningernes ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger og tilpasse eventuelle foreningsaktiviteter dertil. Det anbefales samtidig, at følge landsorganisationernes anbefalinger i forhold til de enkelte idrætsgrene/aktiviteter. Der vil være stor forskel på de forskellige foreninger, de forskellige faciliteter og de forskellige aktiviteter, og det er vigtigt, at I alle overvejer nøje, om I vil genoptage foreningsaktiviteterne, og i så fald hvilke tilpasninger I skal lave for at kunne leve op til myndighedernes krav.

  Roskilde Kommune kommer ikke til at opstille sprit, toiletter eller vandhaner, ligesom der heller ikke vil blive streget op og etableret baner til aktiviteter af forskellig slags, der ikke plejer at foregå det pågældende sted.

  Hvis der er tvivl, er I velkommen til at kontakte os med spørgsmål på kulturogidraet@roskilde.dk

 • Retningslinjer for genåbning af foreningsliv, aftenskoler, musik- og kulturskoler og lign. institutioner (Ikke idræt)

  På nedenstående link kan retningslinjerne for genåbning af foreningsliv, aftenskoler, musik- og kulturskoler og lignende findes:

  Link til Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af kulturaktiviteter.

  Det er vigtigt at bemærke, at disse retningslinjer ikke gælder idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Disse aktiviteter kan derfor ikke genoptages i nogen at de ovennævnte instanser.

  Det er samtidig vigtigt at understrege, at det er foreningernes, skolernes og oplysningsforbundenes ansvar, at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger og tilpasse eventuelle aktiviteter dertil. Der vil være stor forskel på de forskellige foreninger/skoler, de forskellige faciliteter og de forskellige aktiviteter, og det er vigtigt, at I alle overvejer nøje om I vil genoptage aktiviteterne, og i så fald hvilke tilpasninger I skal lave for, at kunne leve op til myndighedernes krav.

  Link til bekendtgørelsen, som danner grundlaget for retningslinjerne. 

   

 • Afholdelse af generalforsamlinger

  En del foreninger havde grundet corona ikke kunnet afholde deres generalforsamlinger. I kan få hjælp til, hvordan generalforsamlingerne kan gennemføres på DGI's hjemmeside.

  Derudover stiller Roskilde Idræts Union sig til rådighed for råd og vejledning. Kontaktinfo findes på Roskilde Idræts Unions hjemmeside

 • Fremrykning af kommunale driftsbetalinger

  For at understøtte likviditeten hos de kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra kommunen to gange om året, fremrykkes rate 2, som er blevet udbetalt medio april.

   

 • Frafald af aktivitetskrav til foreninger og aftenskoler

  Roskilde Kommune frafalder aktivitetskrav i forhold til udbetalinger, som vedrører aktiviteter, der skulle have været afholdt under nedlukningen. Derved opretholdes aktivitets- og driftstilskud til foreninger og aftenskoler, hvor aktiviteten har været aflyst på grund af tvangslukning.

 • Gebyrstop for brug af kommunale lokaler

  Der opkræves ikke gebyr for den bookede tid i kommunale lokaler i den periode, som nu er tvangslukket. Kommunen sørger for, at al tid bliver afbooket, og, at der ikke bliver opkrævet gebyr.

  Foreninger som har brugsaftale om brug af kommunale lokaler kompenseres for den husleje/gebyr, som opkræves af kommunen for den periode, hvor lokalet har været tvangslukket.

 • Driftstilskud fastholdes

  Det udbetalte tilskud til de selvejende institutioner fastholdes uændret. Dette gælder for museerne, Aaben Dans, Opera Hedeland, Gimle, Jyllingehallerne og Gundsølillehallen.

 • Aftenskolernes nedgang i undervisningstimer

  Aflyste timer tages med i slutafregningen for tilskud i 2020.

  Dette gælder også for aktiviteter, der helt eller delvist er erstattet af fjernundervisning i tvangslukningsperioden.

 • Puljemidler på kultur- og idrætsområdet

  Allerede tildelte tilskud fra puljerne: Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, Musikbypuljen, Ungepuljen og Start- og Udviklingspuljen håndteres efter følgende principper:

  • Hvis arrangementet udskydes til et senere tidspunkt, kan bevillingen opretholdes.
  • Hvis arrangementet aflyses, skal det bevilgede tilskud tilbagebetales – dog dækkes allerede dokumenterede afholdte udgifter.
 • Åben Skole

  Foreninger kompenseres for de indgåede aftaler om Åben Skole forløb, selvom de er blevet aflyst på grund af COVID-19. Det er 500 kr. pr. time, som kommunen har indgået aftale med foreningerne om.

 • Statslige hjælpepakker

  Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline

  For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål. Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem. Telefonnummeret er 3374 5000.

  Hjælpepakker og initiativer for kulturlivet

  På Kulturministeriets hjemmeside er der samlet et overblik over, hvordan de forskellige særskilte initiativer på Kulturministeriets område samt centrale hjælpepakker kan benyttes af kulturlivet.

 • Råd og vejledning fra kommunen

  Har du spørgsmål til de ovenstående kommunale initiativer eller spørgsmål om de nationale hjælpepakker, er du velkommen til at kontakte os på: 4631 3000.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.11.2020