You are here

Kultur- og foreningslivet under corona-krisen

Nedenfor kan du læse om de initiativer, Roskilde Kommune har besluttet i forhold til at hjælpe kultur- og foreningslivet bedst mulig i den ekstraordinære situation, vi er i lige nu.

Du kan også læse om de nationale hjælpepakker på området, ligesom der er information om de sidste nye tiltag i forhold til en gradvis oplukning af kultur- og fritidslivet i Roskilde.

Hjælpepakker og retningslinjer

 • Fremrykning af kommunale driftsbetalinger

  For at understøtte likviditeten hos de kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra kommunen to gange om året, fremrykkes rate 2.

  I stedet for at betale institutionerne den 1. juli, rykkes betalingerne til medio april, såfremt der anmodes herom.

 • Frafald af aktivitetskrav til foreninger og aftenskoler

  Roskilde Kommune frafalder aktivitetskrav i forhold til udbetalinger, som vedrører aktiviteter, der skulle have været afholdt under nedlukningen. Derved opretholdes aktivitets- og driftstilskud til foreninger og aftenskoler, hvor aktiviteten har været aflyst på grund af tvangslukning.

 • Gebyrstop for brug af kommunale lokaler

  Der opkræves ikke gebyr for den bookede tid i kommunale lokaler i den periode, som nu er tvangslukket. Kommunen sørger for, at al tid bliver afbooket, og, at der ikke bliver opkrævet gebyr.

  Foreninger som har brugsaftale om brug af kommunale lokaler kompenseres for den husleje/gebyr, som opkræves af kommunen for den periode, hvor lokalet har været tvangslukket.

 • Driftstilskud fastholdes

  Det udbetalte tilskud til de selvejende institutioner fastholdes uændret. Dette gælder for museerne, Aaben Dans, Opera Hedeland, Gimle, Jyllingehallerne og Gundsølillehallen.

 • Aftenskolernes nedgang i undervisningstimer

  Betaling af det kommunale tilskud fremrykkes (som beskrevet ovenfor)

  Aflyste timer tages med i slutafregningen for tilskud i 2020 (som beskrevet ovenfor)

  Dette gælder også for aktiviteter, der helt eller delvist er erstattet af fjernundervisning i tvangslukningsperioden.

 • Puljemidler på kultur- og idrætsområdet

  Allerede tildelte tilskud fra puljerne: Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, Musikbypuljen, Ungepuljen og Start- og Udviklingspuljen håndteres efter følgende principper:

  • Hvis arrangementet udskydes til et senere tidspunkt, kan bevillingen opretholdes.
  • Hvis arrangementet aflyses, skal det bevilgede tilskud tilbagebetales – dog dækkes allerede dokumenterede afholdte udgifter.
 • Åben Skole

  Foreninger kompenseres for de indgåede aftaler om Åben Skole forløb, selvom de er blevet aflyst på grund af COVID-19. Det er 500 kr. pr. time, som kommunen har indgået aftale med foreningerne om.

 • Statslige hjælpepakker

  Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline

  For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål. Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem. Telefonnummeret er 3374 5000.

  Hjælpepakker og initiativer for kulturlivet

  På Kulturministeriets hjemmeside er der samlet et overblik over, hvordan de forskellige særskilte initiativer på Kulturministeriets område samt centrale hjælpepakker kan benyttes af kulturlivet.

 • Udendørs aktivitet i Roskilde

  Danmarks Idrætsforbund og DGI har efter dialog med Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger omkring udendørs idræt. Dette er meldt ud til specialforbund og medlemsforeninger. Du kan læse nærmere på dette her under Udendørs aktiviteter.

  Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har meldt det lignende ud til deres medlemsforeninger.

  Anbefalingerne betyder at Roskilde Kommune har åbnet for alle udendørs idrætsfaciliteter, på nær fitnessanlæg der stadig skal være lukkede. Klubhuse og omklædningsfaciliteter må stadig ikke bruges. De udendørs idrætsfaciliteter kan først og fremmest bruges af de idrætsgrene og af de foreninger de oprindeligt er beregnet til, det vil sige at de grønne plæner på for eksempel fodboldanlæggene først og fremmest kan bruges af fodboldklubberne, mens andre eventuelle brugere kan benytte resterende ledig tid efter aftale med de primære brugere. Arbejdet med at få klargjort de udendørs faciliteter er i gang og kommer til at foregå i uge 20-22. I kan derfor komme til at møde skilte om af anlæggene er lukkede de enkelte steder, som endnu ikke er blevet taget ned, i denne periode.

  Det understreges, at det er foreningernes ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger og tilpasse eventuelle foreningsaktiviteter dertil. Det anbefales samtidig, at følge landsorganisationernes anbefalinger i forhold til de enkelte idrætsgrene/aktiviteter. Der vil være stor forskel på de forskellige foreninger, de forskellige faciliteter og de forskellige aktiviteter og det er vigtigt, at I alle overvejer nøje om I vil genoptage foreningsaktiviteterne og i så fald hvilke tilpasninger I skal lave for at kunne leve op til myndighedernes krav.

  Roskilde Kommune kommer ikke til at opstille sprit, toiletter eller vandhaner, ligesom der heller ikke vil blive streget op og etableret baner til aktiviteter af forskellig slags, der ikke plejer at foregå det pågældende sted.

   

  Hvis der er tvivl, er I velkommen til at kontakte os med spørgsmål på kulturogidraet@roskilde.dk

 • Råd og vejledning fra kommunen

  Har du spørgsmål til de ovenstående kommunale initiativer eller spørgsmål om de nationale hjælpepakker, er du velkommen til at kontakte os på: 4631 3000.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2020