You are here

Invitation til at deltage i Kunst i Pinsen, 22.-24. maj 2021

Er du kunstner, kunsthåndværker eller har du et udstillingssted i Roskilde Kommune, har du mulighed for at deltage i kunstdagene. Kunstdagene er for både amatører og professionelle.

Kunst i Pinsen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier i en række midt- og vestsjællandske kommuner åbner dørene for publikum pinselørdag, pinsedag og 2. pinsedag fra 11.00-17.00. I 2021 deltager disse kommuner: Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Ringsted og Roskilde.

Det er første gang i en længere årrække at Kunst i Pinsen finder sted i Roskilde Kommune og vi glæder os til sammen at skabe nogle helt unikke og oplevelsesrige dage for både borgere og besøgende med kunsten og kunstnerne i centrum. 

Frist for tilmelding og indbetaling

Er du kunstner, kunsthåndværker eller har du et udstillingssted i Roskilde Kommune, har du mulighed for at deltage i kunstdagene. Kunstdagene er for både amatører og professionelle.

Det koster 800 kr. at deltage (se hvordan du indbetaler i "Praktisk om")

Sidste frist for tilmelding og indbetaling den 15. marts 2021.

Corona-situationen

Desværre ser det ud til at vi igen i år får Covid-19 med som uindbudt gæst. Hvilke benspænd det bringer i de kommende måneder ved vi ikke, og hvilke restriktioner der gælder når vi når maj måned er ikke til at forudse. Vi i koordinatorgruppen er fortrøstningsfulde og arbejder frem imod, at det, med god brug af erfaringerne fra sidste år, bliver muligt at gennemføre arrangementet på corona-betryggende vis. At virkeligheden kan vise sig at være anderledes, når tiden nærmer sig, ved både I og vi, og det må vi så tage stilling til at håndtere på bedst mulig vis, når tiden kommer.

Kontakt

Vi glæder ogs til at høre fra jer og håber, at I har lyst til at deltage i Kunst i Pinsen 2021. Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte kulturkonsulent Julie Popp: juliepa@roskilde.dk.

Praktisk information om Kunst i Pinsen

 • Tid og sted

  Midt- og Vestsjællandske Kunstdage afholdes lørdag 22. maj, søndag 23. maj og mandag 24. maj med minimumåbningstid fra klokken 11.00–17.00 alle tre dage. Deltagerkredsen er gallerier, kunstnere og kunstværksteder.

 • Pris

  Prisen for at deltage i Midt- og Vestsjællandske kunstdage er 800 kroner per kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. Udover deltagernes egenbetaling støttes kunstdagene også af de deltagende kommuner.

   

 • Folder, plakat og hjemmeside, app og facebook

  Midt- og Vestsjællandske Kunstdage udgiver en folder og en plakat, har en hjemmeside, en facebookside og en app.

  Alle deltagere præsenteres på disse platforme med foto (af kunstværk, kunstner eller udstillingssted), udstillingsadresse, beskrivende tekst og et nummer til kortplacering. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres med dette års deltagere i løbet af uge 14 og 15, så indtil uge 16 er det sidste års deltagere der optræder på hjemmesiden.

 • PR og markedsføring

  Ud over folder, app og hjemmeside, annonceres der bredt for både lokalt og i et udvalg af landsdækkende medier. Der udsendes pressemeddelelser til regionens dagblade, ugeaviser, DRP4 Sjælland og TV2 Øst. Lokale ugeaviser, kommunens hjemmeside og andre lokale platforme informeres af koordinatoren i Roskilde Kommune.

 • Konkurrence

  Der afholdes en konkurrence blandt de besøgende i Midt – og Vestsjællandske Kunstdage. Deltagelse i konkurrencen kommer til at foregå via arrangementets facebookside.

  Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1500 kr. til køb af kunst hos deltagerne i Midt- og Vestsjællandske Kunstdage.
   

 • Betaling - senest 15. marts

  Indbetaling af deltagergebyret på 800 kroner skal ske til Roskilde Kommune, Kultur og Idræt, kontonummer: Reg.: 2232 Konto nr: 6886181335 senest 15. marts 2021.

  Indbetalingen bedes mærket KIP + jeres navn. Navnet er vigtigt, da vi ellers ikke kan se at det er dig/jer der har betalt.

 • Framelding pga coronasituationen - senst 2. april

  På grund af den lidt usikre Covid-19 situation, bliver det i år muligt at melde fra og få jeres deltagergebyr tilbagebetalt, hvis dette sker senest fredag den 2. april.

  Sker framelding efter denne dato tilbagebetales deltagergebyret ikke. Forklaringen på dette er, at korrekturen på folderen er afsluttet og den er overladt til grafiker og trykkeri, og ændringer kan ikke længere foretages.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

05.02.2021