You are here

Leder- og trænerudviklingspuljen for kulturelle foreninger

Roskilde Kommune har en pulje på 75.000 kr. til kulturelle foreninger. Puljen fordeles en gang om året af BUS Roskilde og tilskuddet ydes til afholdte udgifter

Ansøgningsfrist

15. november årligt.

Send ansøgningen via mail til BUS Roskilde: bus_roskilde@yahoo.dk

Formål

Formålet med puljen er at give tilskud til, at de frivillige i kulturelle foreninger, herunder spejderiet i Roskilde Kommune, ved deltagelse i lederudviklingsaktiviteter, kan levere frivilligt arbejde af høj kvalitet.

BUS Roskilde afvikler ikke generel lederuddannelse ved anvendelse af puljens midler. Puljens midler er således udelukkende til disposition for de kulturelle foreninger.

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan søge tilskud?

  Alle kulturforeninger, herunder spejderiets grupper/kredse, som er hjemmehørende i og godkendt af Roskilde Kommune som folkeoplysende forening.

 • Hvad kan der søges om tilskud til?

  Dækning af kursusudgiften ved deltagelse i aktiviteter/kurser med lederudvikling som formål.

  Er udgiften til lokaleleje en fast del af kursusudgiften skal denne regnes med i det ansøgte tilskud. Er lokaleleje ikke en del af kursusudgiften skal denne søges i Roskilde Kommunes pulje for kortvarige lejemål.

  Lederudviklingsaktiviteter omfatter kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer. Derudover omfattes kurser for ledere i spejderriet og kurser for unge. Tilskud til kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer samt lederkurser fordeles først. Den resterende budgetramme fordels herefter til kurser for unge.

  Eksempler på lederkurser:

  Som eksempel på lederkurser inden for spejderriet kan nævnes: Non Stop, GUF-kurser, ledelseskurser, Gilwell-kurser, færdighedskurser, instruktørkurser, fjeldkurser, lederintro og praktiske kurser, grenkurser, leder 1 og 2, og ULK (Ungdoms Leder Kurset).

  Eksempler på ungekurser:

  I spejderbevægelsen arbejdes med princippet om at ”børn leder børn”, derfor findes der en række kurser rettet mod unges egen udvikling. Der kan for eksempel nævnes: DDS´s Plan – og Sparkkurser, KFUM´s kurser for 13-20 årige (med undtagelse af ULK), Roland-kurser og DBS´s Roland, Brownse, Spejderliv. Derudover har FDF: 7. – 8. klasseskurser, seniorkurser og seniorvæbnerkurser, og disse kan der ligeledes tilskud søges om.

 • Hvad kan jeg ikke søge tilskud til?

  Interne kurser i kredsen/gruppen og aktiviteter i forbindelse med årsmøder eller lignende, hvor lederudvikling ikke er det primære formål.

  Transportudgifter dækkes heller ikke.

 • Hvordan søger jeg?

  Ansøgninger kan indsendes løbende ved udfyldelse af ansøgningsskema. Der sendes én ansøgning pr. kursus. Er der flere deltagerpriser skal der udfyldes én separat ansøgning. Ved ansøgningen skal der vedlægges kursusbeskrivelse, kursusfaktura samt oplysning om eventuelt tilskud/indtægter fra anden side.

  Udfyld ansøgningsskema til Leder- og trænerudviklingstilskud for kulturelle foreninger.

  Send skemaet til mail bus_roskilde@yahoo.dk.

 • Hvordan beregnes tilskuddet?

  Beløbet som kan godtgøres, er kursusudgiften fratrukket tilskud fra anden side. Det kan fx være tilskud fra landsforbundet eller egenbetaling fra deltageren.

  Man kan ikke være sikker på, at hele udgiften dækkes. BUS Roskilde kan vælge at dække dele af udgifterne efter en procentsats, som vil blive forklaret i afgørelsen/afslaget. For voksenkurser dækkes op til 1.000,- kr. pr. kursus, såfremt der har været udgifter i den størrelse.

 • Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

  BUS Roskilde behandler indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristen den 15. november.

  Ansøgerene modtager i december måned besked om, hvorvidt ansøgningen er blevet imødekommet helt eller delvist, eller om der er givet afslag.

  Tilskuddet udbetales i december.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.10.2019