You are here

Mere om kogeanbefalingen (kogeanbefalingen er ophævet)

Her kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål, der går mere på baggrunden for kogeanbefalingen og procedurer.

Opdateres løbende...

Spørgsmål og svar

 • Hvem har truffet beslutning om, at man skal koge vandet?

  Beslutningen om en ’kogeanbefaling’ er truffet af Roskilde Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet den sundhedsfaglige vurdering i forhold til, at man bør koge vandet i det berørte område. 

 • Hvad er det for nogle bakterier? Hvor farligt er det?

  Vandprøver fra Fors A/S’ vandværk – Hornsherredværket – som forsyner store dele af Roskilde Kommune, viser forekomst af enterokokker og coliforme bakterier. Det kan være tegn på vandforurening, og derfor anbefaler Roskilde Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed at koge vandet. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip.

 • Hvorfor er der først svar tirsdag på en prøve, som I tog torsdag i ugen før?

  Fors A/S tager løbende prøver fra vandværket og ude i ledningsnettet for at kontrollere vandkvaliteten. Nogle bakterier kan man hurtigt se, mens andre først kan spores efter dyrkning i laboratoriet. For enterokokker tager det ca. fire dage – og derfor havde Fors A/S først svar på alle typer bakterier tirsdag den 1. september. Et svar, der desværre viste forekomst af de bakterier, der kan tyde på en forurening.  Så snart Fors A/S havde det svar, blev Roskilde Kommune kontaktet – og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede Roskilde Kommune, at Fors A/S skulle udstede en såkaldt ’kogeanbefaling’ til deres forbrugere.

 • Hvor længe har der været spor af forurening?

  På baggrund af vandprøver vurderes det, at vandkvaliteten har været tilfredsstillende indtil den 27. august.

 • Vidste I allerede, at der var noget galt, siden I tog prøver igen den 31. august?

  Fors A/S har et prøvetagningsprogram, hvor de ofte udtager prøver af vandet. Det var i en af disse prøver, at de den 1. september blev opmærksomme på forureningen med enterokokker og straks kontaktede kommunen, som er myndighed på området.

  Fredag den 28. august fik Fors A/S varsling om tilstedeværelse af enkelte coliforme bakterier. Dette er ikke usædvanligt, og ikke et niveau, hvor der normal vis er behov for kogeanbefaling. Fors A/S valgte at udtage nye prøver mandag den 31. august, da mindre fund af coliforme bakterier kan forekomme. Dette følger almindelig procedure og vejledning på området. Endvidere planlagde Fors A/S prøver som udgangspunkt den 1. og 2. september.

 • Hvor længe vil det vare?

  Vi kan desværre ikke sige, hvor længe det varer. Vi får først næste prøvesvar på fredag, så i hvert fald indtil fredag. Hvornår kogeanbefalingen kan ophæves afgøres af Roskilde Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Hvad gør I nu?

  Roskilde Kommune og Fors A/S arbejder tæt sammen om at løse problemet.

  Fors A/S har igangsat et udvidet prøveprogram, for at få indikation på omfang af forureningen med henblik på af finde kilden til forurening

  Derudover har Fors A/S igangsat en omfattende undersøgelse af, hvordan vandet bevæger sig i ledningsnettet inden for vandforsyningsområdet for at bevare et overblik over situationen.

  Fors A/S arbejder på tekniske løsninger i forhold til igen at levere rent vand til kunderne. Samtidig er Fors A/S i gang med at undersøge og opspore, hvordan forureningen kan være sket.

 • Hvad har I gjort for at give besked?

  Fors A/S har forpligtelsen til at orientere alle berørte forbrugere om, at de skal koge vandet.

  Roskilde Kommune har sendt pressemeddelelse ud og orienteret via hjemmeside og sociale medier. Beskeden blev desuden sendt ud som beredskabsmeddelelse og derfra delt videre af landsdækkende medier inkl. radio og TV.

  Fors A/S forsøgte at orientere alle kunder via sms, noget som desværre har givet tekniske problemer.

  Fors A/S har orienteret sygehuse, store produktionsvirksomheder, hospice, private plejehjem, efterskoler, samt supermarkedskæderne Dagrofa, Salling Group og Coop Danmark for at gøre dem opmærksomme på eventuel hamstring af flaskevand.

  Roskilde Boligselskab har efter orientering fra Roskilde Kommune orienteret alle beboere via sms.

 • Hvad med dem som ikke er på net og mobil?

  Vi har brugt alle de relevante kommunikationsformer og kanaler, vi har til rådighed. Det kan være svært at få beskeden ud til alle, derfor har vi også opfordret alle til at dele beskeden med naboer mv.

 • Hvorfor kom SMS så sent?

  Fors A/S har forsøgt at sende sms til alle kunder – uanset om de er tilmeldt sms-tjenesten – tirsdag den 1. september.

  Fors A/S har desværre oplevet tekniske problemer med udsendelsen af sms’en. Det betyder, at nogle har fået sms’en flere gange, mens andre desværre ikke har modtaget. Det er dybt beklageligt.

  Vi opfordrer istedet folk til at dele budskabet på alle relevante kanaler og give besked, til dem de kender i de berørte områder. 

Senest opdateret

10.09.2020