You are here

Miljøpuljen Roskilde

Byrådet bevilliger årligt 100.000 kr. til støtte til projekter, der sætter fokus på bæredygtighed og klima.

I 2020 har projekter med fokus på energibesparende adfærd førsteprioritet.

Projekterne skal have et lokalt udgangspunkt og gennemføres i kraft af initiativtagernes indsats. Projekterne skal føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Ansøger skal kunne yde cirka 50 % medfinansiering, eventuelt i form af tid.

Hvem kan søge?

Foreninger, institutioner, virksomheder, organisationer, borgere samt borgergrupper, der formulerer et projekt med det formål at forbedre klima og miljø. Der kan ikke gives midler til almindelig drift og løn.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysning om ansvarlig kontaktperson
 • Beskrivelse af projektets formål og indhold
 • Budget indeholdende det ansøgte beløb og egenfinansiering

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Roskilde Kommune i hænde senest den 1. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos klimakoordinator Trine K. Sørensen, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger om projekterne, efter at ansøgningsdatoen er udløbet.

Det er sekretariatet i By, Kultur og Miljø, der fordeler midlerne, og de enkelte ansøgere vil få besked i mej 2020.

Sådan søger du

Brug det elektroniske ansøgningsskema (Vi anbefaler, at du har oplysninger om dit projekt klar, når du går til ansøgningsskemaet, herunder budget).

Evaluering

Ved projektets afslutning skal der indsendes en kort skriftlig evaluering samt regnskab.

Det gik Miljøpuljen til i...

 • 2019

  ’Bæredygtige begivenheder i en bæredygtig bydel’
  Udvikling af affaldsløsninger med test på Rabalder 19
  Ansvarlig: Arbejdsgruppen ’Affald som ressourcer – under Bydelsforeningen Musicon’
  Beløb: 51.000 kr.

  ’Absalons Have’
  At gøre den hemmelige have ved Absalons Skole til et bæredygtigt læringsrum for Natur og teknologi, Håndværk & design og Madkundskabsfagene
  Ansvarlig: Absalon Skole
  Beløb: 25.000 kr.

  ’Crowdsourcing Logistics in Cities – Pilot’
  Vurdere potentialet og mulighederne for at gøre brug af eksisterende kapacitet i passagertransport til pakkelevering
  Ansvarlig: DTU
  Beløb: 20.000 kr.

  ’Viden omsat til praktisk læring i tværfagligt projekt med fokus på genanvendelse af materialer og cirkulær design’
  Udvikling af undervisningsmateriale til at øge bevidstheden hos studerende på EUX Roskilde om værdien af at indarbejde genanvendelse, bæredygtighed og cirkulær økonomi i udviklingen af fremtidige produkter
  Ansvarlig: Musiconcrete
  Beløb: 39.000 kr.

 • 2018

  ’Blafferstoppesteder’
  Etablering af mødesteder sammen med borgere, foreninger, virksomheder og organisationer ved at bygge et stort blafferstoppested samt en masse mindre blafferstoppestedsfigurer.
  Ansvarlig: INSP og Blaffernationen
  Beløb: 43.190 kr.

  ’Energisparebog på bibliotekerne’
  Formidlingsprojekt om energisparende adfærd
  Ansvarlig: About Innovation og Cyklus Studio
  Beløb: 38.000 kr.

  ’Shop i den gode sags tjeneste’
  Arrangement der satte fokus på ansvarligt forbrug - især på genbrug.
  Ansvarlig: Absalon Campus Roskilde
  Beløb: 8.000 kr.

  ’Sådan affaldssorterer du’
  Arrangement og cafemøder om affaldssortering mm.
  Ansvarlig: Grøn Hverdag, Roskilde
  Beløb: 13.000 kr.

  ’Mere lys og bevidsthed’
  Projekt til at bevidstgøre medlemmer (og deres forældre) om muligheden for at bruge mindre energi ved at forbruge optimalt.
  Ansvarlig: Roskilde gruppe – KFUM-spejderne i Danmark
  Beløb: 41.209 kr.

 • 2017

  I 2017 gik støtten til projekter, der havde fokus på energibesparende adfærd.

  ’Genskab - giv mennesker og møbler en ny chance’
  Up-cycling-workshops med fokus på bæredygtighed, miljøaspekter og genbrug.
  Ansvarlig: Genskab
  Beløb: 41.000 kr.

  ’Lys, vind og vand - et projekt for dagtilbud om alternativ energi gennem kreativ aktivitet’
  Udvikling af idekatalog med 15 sjove og lærerige kreative aktiviteter med lys, vind og vand, der øger børnenes bevidsthed om disse tre alternative energikilder.
  Ansvarlig: Foreningen Muserum
  Beløb: 40.000 kr.

  ’Spis Din Altankasse’
  Arrangement der kombinerede hjemmedyrkning af grøntsager i altankassen/haven med fællessånings og grøn madlavning for børn på klubberne i Trekroner.
  Ansvarlig: Privatperson
  Beløb: 3.000 kr.

  ’Besøg og foredrag hos Miljø- og Energicentret Høje Tåstrup’
  Tur for interesserede til Miljø- og Energicentret Høje Tåstrup.
  Ansvarlig: Grøn Hverdag, Roskilde
  Beløb: 2.000 kr.

  ’Lys-installationen Midgårdsormen’
  Installation til at skabe opmærksomhed omkring de miljømæssige problemer, som den stigende plastikproduktion udgør for natur og havmiljø.
  Ansvarlig: Affaldsimperiet
  Beløb: 31.000 kr.

 • 2016

  I 2016 gik støtten til projekter, der havde fokus på energibesparende adfærd:

  ’Spis mere grønt og mindre kød i Trekroner’

  Gennem lokale initiativer arbejdede projektet for at mindske forbruget af kød og dermed mindske klimabelastningen.
  Ansvarlig: Privat initiativperson i Trekroner
  Beløb: 16.500 kr.

  ’Reel reduktion i bygningers energiforbrug’

  Projektet har fokus på måling frem for beregning med henblik på ændring i kravene i bygningsreglementet.
  Ansvarlig: Landsforeningen for Økologisk Byggeri
  Beløb: 40.000 kr.

  ’Madspildsbus’

  Projektet vil etablere mobil opbevarings-/kølevogn til indsamling af overskudsmad fra diverse arrangementer i Roskilde Kommune.
  Ansvarlig: Too Good To Go
  Beløb: 40.000 kr.

  ’Grønne Kolonihaver’

  Folder om den økologiske kolonihave.
  Ansvarlig: Initiativperson i lokal kolonihave
  Beløb: 2.715 kr.

  ’Information om klima og miljø’

  Forskellige informationsaktiviteter om klima og miljø
  Ansvarlig: Grøn Hverdag
  Beløb: 4.000 kr.

  ’Vegansk mad og livsstil’

  Temaaften om vegansk mad og livsstil med fokus på sundhed, dyrevelfærd og klima
  Ansvarlig: Privat initiativperson
  Beløb: 16.500 kr.

 • 2015

  I 2015 gik støtten til projekter, der havde fokus på energibesparende adfærd.

  • Bæredygtig lyd
   Projektet fokuserede på lyd-, lys- og scenesystemer som bruger unødigt meget energi, uhensigtsmæssige materialer m.v.
   Ansvarlig: INSP!
   Beløb: 32.000 kr.
    
  • Mere økologi, mindre madspild og mere kreativ madlavning, når unge laver mad på INSP!
   Projektet har fokus på madspild og den store CO2-belastning, der er fra fødevarer
   Ansvarlig: INSP!
   Beløb:  40.000 kr.
  • Klima og miljø – energibesparende adfærd
   Projektet vil give borgere i Viby-området gode råd om energibesparelser i boligen, samt klimatilpasning i haven.
   Ansvarlig: KulturCosmos
   Beløb: 30.000 kr.
 • 2014

  I 2014 gik støtten igen til projekter, der havde fokus på transport og de påvirkninger, transporten har på klima og miljø.

  • Delebil mellem virksomhed og private
   Projekt om delebilsordning mellem Boligselskabet Sjælland og selskabets beboere
   Ansvarlig: Boligselskabet Sjælland
   Beløb: 30.000 kr.
    
  • Minimere transporten af fødevarer
   Indsats der støtter op om det grundlæggende for tanken med fødevarefællesskaberne; ønsket om at minimere transporten af fødevarer over lange distancer og i stedet i højere grad benytte sig af lokale varer
   Ansvarlig: RØFF – Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab
   Beløb: 20.500 kr.
 • 2013

  I 2013 gik støtten til projekter, der sætter fokus på transport og de påvirkninger, transporten har på klima og miljø.

  • Walk on the Wild Side

  Markering og synliggørelse af en 6 km. rute rundt i Roskilde Sydby og fokus på en mere bæredygtig trafikal mulighed i bydelen.
  Ansvarlig: Initiativgruppen Walk on the Wild Side
  Beløb: 30.000 kr.

  • Transport - et stigende problem

  Intern kampagne om de miljømæssige problemstillinger der er forbundet med vores trafikvaner - herunder produktion af plakater til udstilling.
  Ansvarlig: Trekroner Skole v/ Tommy Rasmussen
  Beløb: 7.128 kr.

  • Cykling i stedet for bus

  Anskaffelse af lånecykler til afprøvning af cykeltransport til svømmeundervisning frem for i bus.
  Ansvarlig: Tjørnegårdsskolen v/ Jacob Lentz
  Beløb: 15.000 kr.

  • INSP! Bike

  Etablering af et cykelbibliotek, hvor Roskilde borgere kan prøve kræfter med en el-ladcykel.
  Ansvarlig: INSP! v/ Eva Ahrensburg
  Beløb: 40.000 kr.

  • Bæredygtig transport

  Forskellig kampagneindsats på skolen om bæredygtig transport.
  Ansvarlig: Hedegårdenes Skole v/ Bjarne Larsen
  Beløb: 29.000 kr.

Kontakt

Trine Keinicke Sørensen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling By Kultur og Miljøsekretariatet
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

22.01.2020