You are here

Miljøtilsyn

Du kan læse mere om det kommunale miljøtilsyn med virksomheder her.

Formålet med miljøtilsyn er at forebygge forurening og kontrollere at gældende love og regler overholdes. Visse virksomheder skal miljøgodkendes før etablering eller udvidelse, andre skal foretage en anmeldelse til kommunen. Til de fleste virksomheder stilles der miljømæssige krav.

Kontakt derfor altid kommunen inden etablering, udvidelse eller ændring. Udover de fornødne tilladelser bidrager vi gerne med vejledning om, hvor og hvordan en virksomhed etableres og drives for at tilgodese de miljømæssige forhold bedst muligt. Du kan læse mere om miljøtilsyn nedenfor.

Mere om miljøtilsyn

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.11.2018