You are here

Alle Tiders Musikby

Vores ambition er, at alle borgere skal møde musikken i deres hverdagsliv. Musikken skal være en uundværlig, anerkendt og bærende del af livet i Roskilde Kommune - en Alle Tiders Musikby.

Èn af målsætningerne i Kultur- og Idrætspolitikken er, at Roskilde Kommune fortsat skal være førende på musikområdet. I de nye mål og visioner skal musikken være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde Kommune samt løftestang for vækst og branding i Roskilde Kommune.

Se nyheder om Alle Tiders Musikby på Facebook.

Bag om Alle Tiders Musikby

 • Lige nu i Alle Tiders Musikby

  Da strategien og handleplanen blev vedtaget i efteråret 2017, går meget af arbejdet på at få de forskellige aktiviteter sat i gang, rundt omkring i kommunen.

  Musikbyambassadør-roller bliver lige nu fordelt i forvaltningen. Her skal Musikbyambassadørerne være med til at sikre musikken inden for de forskellige  områder - social og sundhed, by, kultur og miljø, Musicon, Roskilde Bibliotek samt skole og børn.

  Læs mere om Musikbyambassadørerne i handleplanen.

  Der er oprettet en ny stilling som Musikbysupervisor, der pr. 1. marts b.la. skal fungerer som musikmiljøets talerør og musikaktørernes indgang til Roskilde Kommune.

  Du kan følge med i flere nyheder om Alle Tiders Musikby på Roskilde Kommunes Kultur og Idræts Facebookside.

 • Hvornår blev Alle Tiders Musikby vedtaget?

  Onsdag d. 30. august 2017 blev musikbystrategien for Roskilde Musikby enstemmigt vedtaget af byrådet.

  Onsdag d. 08. november 2017 blev handleplanen for Roskilde Musikby enstemmigt vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune.

  Det betyder, at visionen og målsætningerne er på plads, og det egentlige arbejde med konkrete tiltag kan starte med fuld politisk opbakning og arbejdet kan gå i gang med at få ført de forskellige ambitioner og tiltag ud i livet!

  Læs historien om Alle Tiders Musikby, fra begyndelsen (december 2015)

  Pr. 24.01.2018

 • Musikbyudvalget

  Musikbyudvalget står i spidsen for arbejdet frem med strategien og dens handleplaner for Alle Tiders Musikby.

  Medlemmer af Musikbyudvalget:

  • Borgmester
  • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen
  • Formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning
  • Byrådsmedlem Henrik Stougaard
  • Byrådsmedlem Marianne Kiærulff
  • Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Konservatorium.
  • Anders Hvidberg-Hansen, formanden for DMF Roskilde
  • Daniel Nayberg, INSP! Sound
  • Lars Sloth, Leder af Gimle
  • Signe Lopdrup, Direktør for Roskilde Festival
  • Mikkel Snorre Wilms Boysen, lektor på Professionshøjskolen Absalon. 

  Se kommissorium og læs mere information.

Hvad er en Musikby?

Musikby-begrebet tager sit udgangspunkt i rapporten "The Mastering of a Music City" fra 2015, skrevet af Music Canada.

Musikby-begrebet handler om at bruge musikken i alle dens udtryksformer og beslægtede udtryk. Det kan være i forhold til byudvikling, bosætning, uddannelse, turisme og kreative industrier. Musik kan som katalysator bruges til både at forbedre sundheden hos den enkelte og mulighederne i en økonomisk strategi. 

Begrebet musikby bruges af mange større byer, som Aarhus, Berlin, Groningen, Hamburg, San Francisco og Sydney.

Læs mere om Alle Tiders Musikby, fra begyndelsen (december 2015)

Foto: Andreas B Elkjær, INSP! Media

Publikationer om Alle Tiders Musikby

Udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune

Roskilde kommune har i 2016 og 2017  samarbejdet med Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole, udviklet vision og retningslinjer for fremtidens musiske skoler - tæt knyttet til Alle Tiders Musikby.

Udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune

Kontakt

Mikael Pass
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø

Senest opdateret

15.02.2021