You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Høringssvar i tilknytning til stiprojekt 7b i pedalzonen; Himmelev Stien.

Som borger på Himmelev Bygade vil vi gerne støtte op om stiprojekt 7b. Himmelev Bygade har i dag en god bredde, men ingen markeret cykelsti. Det betyder, at bilisterne på vejen vurderer – desværre må man konstatere – at bredden gør det muligt at sætte farten op. Vi har rigtig mange bløde og også unge trafikanter i form af cyklende børn på vejen, der skal til/fra Himmelev Skole og vi har også mange forældre, der cykler til/fra den nærliggende integrerede institution på Himmelev Bygade med enten børn bagpå cyklen eller med cykelvogn. Samtidig har vi særligt i weekenderne en høj trafik af cyklister/motionister, der kører ad Store Valbyvej og skal passere krydset Fynsvej/Himmelev Bygade. I dagligdagen oplever vi – særligt i morgentrafikken – at de fleste børn simpelthen cykler på fortovet når de skal ad Himmelev Bygade grundet den høje trafik og høje fart. Det er selvfølgelig lidt til gene for fodgængere og kan skabe nogle farlige situationer, men er en forståelig adfærd fra børnenes (og forældrenes) side. Vi er mange på vejen der er overbevist om at en 2 minus 1 vej - kombineret med en 40 km/t zone - vil medføre klart bedre forhold for cyklister og sikre en mere forsigtig kørsel fra bilister, al den stund at pladsen til ’at udfolde sig’ bliver indskrænket.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Torben Marcussen