You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Der mangler en cykelsti på Østrevindingevej, fra Vindinge til Københavnsvej/Hovedetgaden. Folk kører stærk og der er mange steder med dårligt udsyn for biler pga sving eller bakker.
Det er også den eneste mulighed for folk der arbejder i retningen mod Hedehusene.

Jeg ville blive glad for lidt ny asfalt på cykelstien på østerringvej, som er i dårlig stand, da jeg cykler der hver dag på vej til arbejde.

Kontaktoplysninger på afsenderen:
Mitte Egehave Gouffé