You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Da der er flere, der cykler til Veksø og længere mod øst, er det nødvendigt at forlænge Holmevej – 2 minus 1 vej (9g) helt til kommunegrænsen ved Værebro Å.
Jeg cykler flere gange om ugen på Holmevej fra den ene ende til den anden og de farlige situationer oplever jeg ikke på den strækning, der er prioriteret.
Lidt er bedre end ingenting.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Kirsten Jensen