You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Hermed nogle kommentarer til cyklistplanen; alle drejer sig om området mellem Roskilde og Vindinge:

• Den vedtagne sti mellem Lillevangsvej og Vestre Hedevej er et rigtig godt projekt. Men det fremgår ikke om stien og den tilhørende korte strækning ad Lillevangsvej bliver forsynet med belysning. Hvis det ikke er tilfældet vil den ikke blive benyttet meget i vinterhalvåret. Jeg vil stærkt anbefale at der projekteres belysning fra starten.
• Belysning mangler også på den eksisterende forbindelse til Østre Ringvej og Trekroner ad Lillevangsvej og under motorvejen. Det er især ubehageligt at cykle i retning mod Vindinge i mørke da man bliver blændet af billygter, først fra biler på afkørselsrampen og siden biler på Vindingevej. Belysning bør medtages i idékataloget. Desuden bliver der aldrig sneryddet ordentligt på Lillevangsvej frem til Vindinge.
• Den nye sti mellem Lillevangsvej og Vestre Hedevej vil i nogen grad gå parallelt med Østre Vindingevej, og det er jo nok en årsag til at en cykelsti langs Østre Vindingevej slet ikke er med i idékataloget. Men det burde den måske nok være, da Østre Vindingevej stadig er den mere direkte rute hvis man skal i retning af Hedehusene og København.
• Projekt 8b om at dobbeltrette stien på Østre Ringvej bør forlænges fra rundkørslen og frem til Københavnsvej. Med de nuværende forhold kan man ikke på nogen rimelig/lovlig måde cykle fra Trekroner til Vindinge ad stien under motorvejen. Det vil man kunne hvis stien dobbeltrettes (som den midlertidigt var under motorvejsbyggeriet i 2010/2011 hvilket fungerede fint).
• Der burde etableres en trappe ned ad skrænten fra enden af Navervej til stien under motorvejen – i dag er der en halsbrækkende stejl trampesti, hvis eksistens viser at der er behov for en trappe.
• Det undrer mig at den ellers planlagte grønne (Hedebo-)sti til Hedeland nord om Vindinge – som skal gå gennem den nedlagte grusgrav og under Østre Vindingevej gennem den allerede byggede tunnel – ikke er nævnt i kataloget? Denne sti vil også krydse ”projekt G”-stien nord for Lillevangsvej.
• Sætternissen har været på spil et par steder i afsnittet om projekt 7c (Vindingestien) på side 45 – selv om meningen er nogenlunde klar.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Svend Frost Bondorf