You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Ang. Himmelev Stien:

Som borger på Himmelev Bygade læser jeg med stor interesse forslaget "Himmelev Stien (7b)" om at etablere 2 minus 1 vej mm. Forslaget er godt og jeg håber det bliver til virkelighed. Men det kunne blive endnu bedre:

Vejens forløb for Himmelev Bygade ud for nr. 43-45 (svinget) er utrygt og med dårligt overblik. Der opfordres kraftigt til at etablere hastighedsnedsættende foranstaltninger, fx indsnævring som ved Egegåden eller busvenligt bump omkring her. Ved indsnævring kunne også etableres fodgængerovergang, hvad der mangler. Vejdirektoratet har krav om ”der skal være mødesigt svarende til den valgte hastighedsgrænse for at sikre, at trafikanter kan nå at vige, hvis de møder modkørende.”. I dag oplever jeg ofte hurtige bilister der tager turen rundt i det sving uden at kunne se modkørende før lige til sidst hvor de undviger hinanden, hvorfor indsnævring eller hastighedsreduktion er nødvendig.

Det ”dobbelte T-kryds” Fynsvej-Himmelev Bygade-St. Valbyvej bør ligesom krydset Himmelev Sognevej-Himmelev Bygade forbedres, meget gerne med hævet flade. Der kommer mange skolebørn til fods og på cykel og motionscyklister igennem her og det er for dem svært at finde ud af hvordan man skal placere sig i krydset. Der er ingen markerede fodgængerovergange og cykelstier, resultatet er at der krydses på kryds, tværs og langs til fare for bløde trafikanter – markering heraf vil være godt for sikkerheden. Det opleves specielt tit af sydgående bilister drejer meget skarp om hjørnet ind på Fynsvej og gasser op af bakken uden at se sig specielt for. Det vil afhjælpes af hævet flade samt 2 minus 1 vej.

Parkering bør ikke tillades ved anlægning af 2 minus 1 vej. Ellers vil man blot opnå at cyklister skal ind og ”kæmpe” om pladsen i midten af vejbanen med ringe overblik over trafikken. Det vil være endnu farligere end i dag. Forbud mod parkering anbefales også af Vejdirektoratet. I dag er der flere der benytter gaden til parkering, ofte længerevarende. Evt. bør overvejes kontrollerede ”parkeringslommer” ved hhv. lægehuset og børnehuset, hvis det kan laves uden at fjerne sikkerheden for cyklisterne. I dag parkeres ofte op af indsnævringen ved børnehuset, så de der skal krydse er meget lette at overse. For børnehuset kunne meget opnås ved at renovere parkeringspladsen der i dag er hullet og derfor ikke særlig attraktiv at benytte.

2 minus 1 vej bør ved udførelse forlænges helt ud til Terrasserne. På den måde vil Himmelevs borgere både få en sikrere cykelvej til indkøb i Netto hvad der ikke er i dag og Terrassernes beboere vil ligeledes få en sikrere cykelvej mod bymidten. Så kunne man også opnå sikker krydsning til Netto.

Himmelev Stien er ikke nævnt som projekt under Børn og Skoler i Høringsforslaget. Det er min opfattelse at gennemførsel af projektet, specielt i kombination med et forbedret og sikrere kryds Fynsvej-Himmelev Bygade-St. Valbyvej samt 40 km/t zone virkelig vil forbedre cykeltrafik i forhold til Himmelev Skole. Man kunne overveje trafiksituationen op af Fynsvej hen til trafiklyset også. Himmelev Stien bør vurderes og vægtes i udvælgelse både som forbedring af Himmelev Bygade og St. Valbyvej men også forbedring af skolevej til Himmelev Skole.

mvh Alex Andersen
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Alex Andersen