You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Høringssvar fra Cyklistforbundet Roskilde afdeling på ”Cyklistplan 2017”Indledning

Vi har valgt at kommentere på overordnede elementer i Cyklistplanen og ikke på de konkrete projekter.

Mål

Vi har på opfordring allerede den 23. Maj 2016 sendt forslag til Cyklistplan 2017.
Vi anbefalede i foråret følgende 9 mål for Cyklistplan 2017:
• Kvaliteten af cykelstierne skal forbedres
• Flere borgere skal vælge cyklen som transportmiddel
• Flere børn skal cykle til skole og i fritiden.
• Fremkommelighed, sikkerhed og tryghed skal forbedres for alle cyklister
• Forbedre forholdene for cykelparkering
• Flere skal bruge cyklen til rekreation og cykelturismen skal fremmes.
• Flere skal vælge at kombinere cykel med bus og tog.
• Flere skal bruge cyklen til indkøb

Det er de overordnede mål fra den gamle cyklistplan fra 2012 – 2016 tilføjet 3 nye mål og en ændring/tilføjelse til et af målene. De nye mål og tilføjelsen er fremhævet.

De 9 mål vi anbefalede indgår, mere eller mindre i den nye plan, men ikke alle som overordnede mål.
Vi har anbefalet målet ”forbedre forholdene for cykelparkering”. Under dette mål havde vi anført følgende underpunkter:
• At der udarbejdes en plan for cykelparkeringen i hele kommunen
• At der etableres flere cykelstativer af god kvalitet
• At der etableres attraktive cykel parkerings huse ved udvalgte institutioner
• At kommunen tilbyder butikkerne (de handlende) hjælp og ekspertise i forbindelse med anlæg og etablering af cykelstativer

På side 19 i Cyklistplan 2017 står der under overskriften ”Cykelparkeringsnorm for hele kommunen”, at kommunen vil indføre en fast cykelparkeringsnorm ”for nye områder”.
Vi mener, at der må gælde forskellige normer for cykelparkeringspladser – afhængigt af boligtype mv. Se nærmere Cykelparkeringshåndbogen (udgivet af Dansk Cyklist Forbund nu Cyklistforbundet) der kan hentes på nettet som pdf fil.
Normerne kan fastsættes ud fra forskellige skøn og hensyn. At der er en norm betyder ikke nødvendigvis, at der er cykelparkeringspladser nok. For eksempel hvis normen er fastsat for lavt.
Vi synes stadig, at det vil være bedst at udarbejde en plan for cykelparkeringen i hele Roskilde Kommune. Vi har ladet os fortælle, at der for Hvidovre kommune er udarbejdet en sådan plan for nogle år siden.

Forslaget i høring fra kommunen til Cyklistplan 2017 har følgende 5 mål:

• Flere skal vælge cyklen
• Flere børn skal cykle til skole og i fritiden
• Cykling skal være attraktivt
• Der skal være god adgang til alle på cykel til natur og rekreative oplevelser
• Flere skal kombinere cyklen med kollektiv trafik

De 5 mål kommunen har foreslået kan godt bruges til en plan. Vi vil dog bemærke, at målet ”Cykling skal være attraktivt” virker til at være for rummeligt.

Økonomien
For os at se er der afsat alt for få midler til at realisere projekterne i planen. Der må tilføjes flere penge, hvis projekterne skal realiseres.

Effektvurderingen af de enkelte projekter
Vi synes, at det er godt, at de enkelte projekter bliver vurderet i forhold til målene for planen. Det giver et godt udgangspunkt for at se hvilke projekter, der har størst betydning indenfor det specifikke geografiske område (nord, midt og syd).
Vi mangler dog en vurdering af, hvor mange cyklister/borgere der vil få nytte/glæde af de enkelte projekter. Endvidere mangler vi et begrundet bud på en samlet prioritering af projekterne. Det vil sige en prioritering, hvor projekterne fra nord, midt og syd indgår i samme prioritering.

Med venlig hilsen
Cyklistforbundet
Roskilde afdeling
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Bjarne Johansson