You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Der bør etableres en egentlig cykelsti på Stamvejen i Svogerslev. Det er en af hovedvejene i Svogerslev, hvor mere sikre forhold kan øge antallet af cyklister blandt de mange parcelhuse i den ene ende. Samtidigt kan borgerne lettere bruge Lynghøjsøerne i den anden ende.

Derudover bør der ses på mere sikre forhold på Holbækvej mod skolen, hvor cykelstien stopper.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Christian Bjerre Nielsen