Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
LMU Kristiansminde Plejecenter
Margrethekær 2-12
4000
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Anette Katholm
Hvem afgiver du svar som?:
Borger, råd mv.
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Sundheds- og Omsorgsudvalget