Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Scan.pdf
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Område Syd
Assendløsevejen 95
4130 Viby Sj.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Bente Schmidt
Hvem afgiver du svar som?:
Medarbejderrepræsentant
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, 0-6 års området