Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Medarbejdersiden FMU skole og børn
Køgevej
4000
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Rikke Jensen
Hvem afgiver du svar som?:
Medarbejderrepræsentant
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
  • Skole- og Børneudvalget, 0-6 års området
  • Skole- og Børneudvalget, Skoler
  • Skole- og Børneudvalget, Fritidshjem og SFOer
  • Skole- og Børneudvalget, Klubber
  • Skole- og Børneudvalget, Andet