Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
LMU Område Øst
Eriksvej 23
4000 Roskilde
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Anne-Charlotte Kiholm
Hvem afgiver du svar som?:
Medarbejderrepræsentant
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, 0-6 års området