Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Klub Roskilde Midt, LMU-udvalg
Københavnsvej 106C
4000
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Steen Egedal Nielsen
Hvem afgiver du svar som?:
Medarbejderrepræsentant
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, Klubber