Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Forældrebestyrelsen i Roskilde Dagpleje
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Katrine Elmgreen, Katrine.elmgreen@gmail.com, 23 31 45 55
Hvem afgiver du svar som?:
Medlem af brugerbestyrelse
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, 0-6 års området