Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Forældrene i Fuglebakkens Børnehave
Klosterengen 99
4000
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Signe Barnes
Hvem afgiver du svar som?:
Borger, råd mv.
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, 0-6 års området