Høringssvar Høring af forslag til budget 2019

Upload dit høringssvar her (pdf-format påkrævet):
Kontaktoplysninger på afsenders institution/forening:
Elevrådet på Vor Frue Skole
Vor Frue Hovedgade 67
4000 Roskilde
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Anders Ramsing
Hvem afgiver du svar som?:
Medlem af brugerbestyrelse
På hvilke områder er du høringsberettiget?:
Skole- og Børneudvalget, Skoler