You are here

1.29 mio. kr. skal optimere koncept for genoptræning

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Selv om Roskilde Kommune har kort ventetid til genoptræning, har ministeriet alligevel bevilliget midlerne, så kommunen kan optimere konceptet til glæde for andre kommuner.

Roskilde Kommune har fået bevilliget 1.290.993 kr. af Sundheds- og Ældreministeriet i perioden 2016 til 2018. Penge skal bruges til at udvikle et koncept for indsatsen på genoptræningsområdet, så andre kommuner kan gøre brug af det.

Træningsafsnittet i Roskilde Kommune skal bl.a. arbejde med at nedbringe ventetiden til genoptræning, optimere træningsforløb og indkøbe træningsudstyr og velfærdsteknologi. 

I Roskilde kommer borgerne hurtigt til genoptræning efter en indlæggelse:

- I Roskilde Kommune er der i snit tre dages ventetid, men vi har brug for at optimere træningsforløbene yderligere, så vi får mere genoptræning for de samme penge. Dels ser vi en stigning i antal borgere, der har brug for hjælp, dels oplever vi, at genoptræningsbehovet hos den enkelte bliver stadig større, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:

- Vi skal også bruge pengene på mere velfærdsteknologi som fx sensorbaseret genoptræning, hvilket hjælper borgere, der træner hjemme til at få maksimal udbytte af øvelserne. 

Træningshold drevet af frivillige
Et yderligere fokusområde er at få afsluttet genoptræningen, så snart borgerens mål med træningen er nået. I dag bruger Træningsafsnittet meget tid på at finde ud af, hvilke tilbud især ældre borgere skal videre til. Mange gange eksisterer det rigtige tilbud ikke. Derfor skal nogle af pengene bruges til at etablere nye træningstilbud:

- Vi vil gerne se på, om det kan lade sig gøre at stable nye træningshold på benene, som borgerne kan melde sig på, når de har afsluttet den egentlige genoptræning – meget gerne drevet af frivillige, hvis der er interesse for det, siger Morten Gjerskov.

Det skal pengene gå til – og konceptet indeholde:

  • Optimering af træningsforløb
  • Indkøb af flere velfærdsteknologiske løsninger, som fx sensorbaseret genoptræning, hvor sensorer registrerer og analyserer kvaliteten i træningen.
  • Indkøb af mere træningsudstyr, der både kan øge kvaliteten i træningen og optimere arbejdsgange, fx nye træningsredskaber til genoptræning af borgere med amputation.
  • Fremmøderegistrering. Borgerne skal kunne registrere fremmøde ved hjælp af deres sundhedskort. Dette vil spare terapeuterne tid på administration.
Dato: 09. December 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019