You are here

Årsopgørelse over indefrysning af stigning i grundskyld 2018
Af Carina Deschler, Kommunikation
Har din ejendom været omfattet af loven om indefrysning af stigning i grundskylden i 2018, så har du fået årsopgørelse over dit lån, hvor du kan se hvor meget, der er indefrosset i 2018.

Årsopgørelsen får du som udgangspunkt i din Digitale Postkasse eller med PostNord, hvis du er fritaget Digital Post.

Har du fået indefrosset en del af din grundskyld, så betyder det, at du ikke skal betale stigningen nu. Det forhindrer loven. I stedet har du fået et lån, som svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Lånebeløbet er derfor trukket fra i din opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Du kan ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Skifter din ejendom ejer i perioden 2018-2020, skal det indefrosne beløb betales tilbage. I det tilfælde modtager du automatisk opkrævningen fra Roskilde Kommune.

Som det er planen nu, bliver ordningen frivillig fra 2021, hvor man kan fravælge ordingen og indfri det, som måtte være indefrosset. Hvis man vælger at fortsætte, vil der så blive tilskrevet renter.

Til den tid har SKAT overtaget administrationen af ordningen, og det forventes, at der informeres derfra om, hvordan man tilkendegiver, hvorvidt man vil fortsætte eller indfri.

Du kan læse mere om ordningen på skatteministeriets hjemmeside.

Dato: 18. Januar 2019

Senest opdateret:

10. Januar 2020