You are here

Aftale indgået om lærernes arbejdstid

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Bormester Joy Mogensen og Formand for Roskilde Lærerforening Tina Svarre Hesselager underskriver aftalen om lærernes arbejdstid.

    Fotograf: Holger Petersen, Roskilde Kommune

Aftalen mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening fastlægger et årligt loft på 780 timer for, hvor meget af deres arbejdstid lærerne i Roskilde Kommune skal bruge på undervisning

Lærerne i Roskilde Kommunes folkeskoler har nu fået et længe næret ønske opfyldt. Roskilde Lærerforening og kommunen har indgået en aftale om lærernes arbejdstid. Den fastsætter lærernes nettoarbejdstid til 1680 timer årligt fordelt på 200 undervisningsdage. Det maksimale undervisningstal for lærere er 780 timer, og for børnehaveklasseledere 840 timer.

I praksis betyder det, at loftet over lærernes undervisningstid er knapt 19 timer af en gennemsnitlig arbejdsuge på 40,5 timer. Det svarer til 26 lektioner (”skematimer”) om ugen. Resten af tiden er til forberedelse, planlægning og andre opgaver.

Gensidig tillid

Parterne er enige om, at aftalen bygger på gensidig tillid, fleksibilitet og samarbejde. For borgmester Joy Mogensen markerer aftalen en ny start.

- Jeg er utrolig glad for, at det nu er lykkes. Det vil jeg gerne takke Roskilde Lærerforening for. Det har taget tid, før vi har fundet hinanden og nu indgår en aftale, som vi alle kan se os selv i. Aftalen er et udtryk for, at vi sammen genskaber den gensidige tillid til gavn for børnene. Og at vi sammen kan holde fokus på at udvikle folkeskolen i Roskilde Kommune, siger borgmester Joy Mogensen.

Formand for Roskilde Lærerforening Tina Svarre Hasselager er på lærernes vegne glad for, at ønsket om en aftale om lærernes arbejdstid er imødekommet af kommunen.

- Børnene i Roskilde har brug for lærere og børnehaveklasseledere, der kan lykkes med den vigtige opgave i folkeskolen.  Aftalen sætter loft over deres undervisningstimetal og giver dem øgede muligheder for at bringe den professionelle faglighed i spil. Roskilde Lærerforening mener, at der med aftalen er lagt spor ud for et godt og udviklende samarbejde om folkeskolens kerneopgave, siger Tina Svarre Hasselager.

Baggrunden for aftalen er, at byrådet sidste år gav Skole- og Børneforvaltningen mandat til at indgå forhandlinger med Roskilde Lærerforening med henblik på at konvertere det nuværende administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid til en lokalaftale. Det er nu sket, og aftalen er netop blevet godkendt af et flertal i Økonomiudvalget. Parterne har aftalt, at forvaltningen og Roskilde Lærerforening evaluerer den i efteråret 2021. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et skoleår.

Indbygget fleksibilitet

Den indgåede aftale dækker lærere og børnehaveklasseledere. Den har en indbygget fleksibilitet i forhold til at imødekomme skolernes størrelse, udfordringer og andre forskelligheder. Dermed er der også lagt op til lokal udmøntning på den enkelte skole.

Hvis det ikke stiller sig hindrende i vejen for undervisningens gennemførelse, møder og samarbejdet med kollegaer og andre samarbejdsparter samt almindelig tilgængelighed, så kan den enkelte lærer flytte dele af arbejdstiden til et andet tidspunkt, hedder det endvidere i aftalen, som altså gælder fra det nye skoleårs start den 1. august.

Dato: 22. Maj 2019

Senest opdateret:

22. Maj 2019