You are here

Ambassadør skal hjælpe flygtningekvinder i job

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
  • Modelbillede. Foto: Mentatdgt, Pexels

    Modelbillede. Foto: Mentatdgt, Pexels

Det er en bevilling på knap to millioner kr. fra Udlændinge og Integrationsministeriet, der i de kommende fire år skal finansiere projektet. Ambassadøren skal hjælpe med at løse de udfordringer, kommunens flygtninge kan opleve i mødet med det danske arbejdsmarked.

Selv om antallet af flygtninge, der kommer til Roskilde er faldet de seneste par år, har kommunen stadig en stor opgave med at integrere de mange flygtninge, der kom hertil fra 2014-2016. Det stiller høje krav til kommunen, der skal hjælpe de nye borgere til hurtigst muligt at få en bolig, komme i job og blive selvforsørgende. Men mens det går godt for de mandlige flygtninge, som i 77 % af tilfældene er i arbejde eller under uddannelse, er der andre grupper, som halter bagud. Det drejer sig om de kvinder, der hverken er i job eller under uddannelse og om unge, der mangler et fritidsjob, og det er især disse to grupper, som bevillingen skal gavne:

- Hvis vi kan løfte andelen af flygtningekvinder, der er i arbejde, og på den måde udligne forskellen mellem kønnene, vil det være et stort skridt for integrationen, som vil være til gavn for kommunen. Vi ved også, at langt de fleste flygtninge ønsker at komme i job og blive selvforsørgende og uafhængige af kommunens hjælp, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Der skal tages hånd om de særlige udfordringer

Når først der er taget hånd om boligudfordringen og presserende sociale problemer, er job og uddannelse det næste skridt i integrationen. Det skal den nye ambassadør understøtte. Den øgede indsats for at få flygtningene i job er tiltrængt. For selv om det er  de nye flygtninge på integrationsydelse, der er målgruppe for ambassadørfunktionen, er borgere fra ikke-vestlige lande (indvandrere og borgere med flygtningebaggrund) nemlig overrepræsenteret i statistikkerne for sociale ydelser. Som det ser ud i dag, udgør de 33 % af Roskilde Kommunes kontanthjælpsmodtagere, mens de til sammenligning kun udgør 7 % af borgerne i kommunen.

Forklaringen på disse tal kan være, at flygtningenes kvalifikationer fra hjemlandet ikke altid stemmer overens med det, der forventes på det danske arbejdsmarked. Desuden oplever mange, at sprogbarrierer og kulturelle forskelle er nogle af de udfordringer, der kan gøre det vanskeligt for flygtningene at fastholde et job i længere tid af gangen. Det kan være alt fra breve fra myndighederne til bekymringer om familien i hjemlandet, der fylder hos flygtningene, men som kan være svært for virksomheden at løse. Det er her, at den nye ambassadør kommer ind i billedet. Vedkommende skal sikre et tæt samarbejde med virksomheden og tage hånd om nogle af de helt almindelige udfordringer, der kan opstå i hverdagen. Ved at udvikle nye strategier til at løse den slags udfordringer, skal ambassadøren være med til at sikre, at det i fremtiden lykkes flere flygtninge at fastholde et job.

Fakta

  • Bevillingen til Roskilde Kommune består af i alt 1.991.580 kr., som fordeles årligt i perioden 2018-2021.
  • Målet med ambassadøren er at øge antallet af flygtninge i job eller uddannelse fra 39 til 50 %, og at den forholdsmæssige fordeling af køn bliver 61 % mænd og 39 % kvinder (mod 77 % mænd og 23 % kvinder i dag).
  • Selvom 81 % af de flygtninge, Roskilde Kommune har med at gøre, ikke har en uddannelse, har 72 % af dem alligevel erhvervserfaring fra hjemlandet.
Dato: 30. August 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019