You are here

Anbefalinger til forenkling af erhvervs-fremmesystemet

Af Kristian Karstoft
  • erhvervsfremme

    Billede fra Colourbox

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har offentliggjort sin rapport om en sammenhængende, ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem.

Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger.

Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.

Udvalget kommer med 26 anbefalinger under overskrifterne:

  • En fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats
  • En digital platform og nye Erhvervshuse giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet
  • Kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk
  • En klar statslig arbejdsdeling
  • Færre ressourcer skal gå til at evaluere

På baggrund af udvalgets anbefalinger vil regeringen indlede politiske drøftelser om at forenkle erhvervsfremmesystemet, så virksomheder over hele landet vil mærke en klar forbedring.

Dato: 30. April 2018

Senest opdateret:

11. Marts 2019