You are here

Flere penge til Nordskolen (opdateret)

Af simono
Roskilde Byråd har besluttet at øge Nordskolens budget, så den kan fortsætte med 0.-9. klasse i begge afdelinger, efter partierne bag efterårets budgetforlig (Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) aftalte at tilføre flere penge til skolens drift.

Opdatering efter byrådets møde 26. februar 2020:

Roskilde Byråd har besluttet, at Nordskolen fremover får budget til at fortsætte med 0.-9. klasse i begge afdelinger, uden at skulle flytte elever og klasseoptimere på tværs af afdelingerne. Det betyder, at Nordskolen fremover vil få tildelt budget ud fra det antal klasser, der bliver behov for i den enkelte afdeling, i forhold til elevtallet i afdelingen.

- Det har desværre vist sig, at det ikke er muligt at implementere alle elementer i det budget, som lå til grund for sammenlægningen af de to skoler i Roskilde. Nu har vi fundet en løsning, så skolen ikke skal bøvle med nye økonomiske udfordringer fremover, lyder det fra borgmester Tomas Breddam.

Pengene tages fra serviceudgifter på Økonomi-, Kultur & Idræt-, Beskæftigelses & Social-, Plan & Teknik- samt Klima & Miljøområdet.  Skole- og Børneområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet friholdes.

- Det har været afgørende for mig, at vi fandt pengene uden at skære i kernevelfærden. Derfor er jeg glad for at vi kunne blive enige om at midlerne findes på mere administrative områder, siger Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti.

- Vi har med aftalen sikret Nordskolen en bæredygtig økonomi fremover. Det har været et ultimativt krav fra Det Radikale Venstre, at de øvrige skolers økonomi ikke belastes, fordi vi trækker strukturtilpasningerne på Nordskolen tilbage, lyder det fra Jeppe Trolle, Det Radikale Venstre.

Baggrund

Nordskolen har for 2019 fået tilført 11,8 mio. kr. fra fælleskonti på Skole og Klubs område for at dække et underskud, som skyldes merudgifter til specialundervisning. Der er udarbejdet en særskilt handleplan for at få løst denne økonomiske udfordring.

Derudover er der et underskud på Nordskolens drift, som dækkes af forligspartiernes aftale.

Dato: 21. Februar 2020

Senest opdateret:

28. Februar 2020