You are here

Hvorfor vil Alma og Alfred ikke i skole?

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Barn der sidder i et hjørne ved et skab

    Fotograf: Colourbox

Skole- og Børneudvalget vil med forældrenes hjælp blive klogere på årsagerne til, at nogle børn ikke vil i skole

Knapt hver syvende elev i Roskilde Kommune er fraværende i mere end 10 procent af skoletiden. Fraværet kan have forskellige årsager, men en af dem er skolevægring.

Skolevægring er kendetegnet ved, at eleverne ikke trives, ofte er fraværende eller kommer for sent, og at de ofte søger efter undskyldninger for ikke at komme i skole.

- Når børn ikke kommer i skole, mister de både undervisning og socialt samvær med andre børn. Vi vil gerne vide noget mere om årsagerne til, at børn ikke trives og ikke kommer i skole, så vi bedre kan hjælpe og støtte dem. Derfor vil vi bede forældre og børn om at gøre os klogere ved at fortælle deres historier, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget.

Fire til seks forældre med børn, der over kortere eller længere tid ikke har villet i skole, inviteres med ind i en gruppe, der skal give svar på, hvorfor de ikke trives og ikke kommer i skole. De skal bl.a. gennem såkaldte brugerrejser fortælle og formidle deres oplevelser af konkrete forløb og kortlægge deres rejse gennem det kommunale system. Målet er, at forældrenes og børnenes erfaringer kan bruges til at forbedre både indsatserne og samarbejdet.

Følger op på bekymrende fravær

Skole- og Børneudvalget behandlede også i foråret en sag om skolevægring og vedtog i den forbindelse en handleplan.

Skolerne skal udarbejde lokale handleplaner for tidligt at opspore og gribe ind overfor bekymrende fravær. Skolerne følger derfor løbende med i fraværsprocenter og følger op på dem, når de giver grund til bekymring.

Forvaltningen har som led i den besluttede handleplan sat et pilotprojekt i søen, der skal give skoler og fagpersoner nye perspektiver og metoder i arbejdet med elever medskolevægring. Det er startet på to skoler med en ny målrettet indsats for disse elever, og både elever, forældre og medarbejdere har taget godt imod indsatsen, som evalueres efter et år.

FAKTA

Andelen af elever, der har et fravær på over 10 procent, er i Roskilde Kommune 15,5 procent i skoleåret 2017/18. I skoleåret 2014/15 var det på 17,4 procent.

Nogle af fællestrækkene blandt børn og unge med skolevægring er, at de ofte har depression, angst eller autisme, og er sensitive over for forandringer. Søvnproblemer og kroniske smerter kan også spille ind.

Dato: 06. November 2019

Senest opdateret:

06. November 2019