You are here

Skoleelever går til valg

Af Holger Petersen, kommunikationsansvarlig, Skole og Børn
Valgmøder, valgkort, stemmesedler, tilforordnede og stemmeurner - det går rigtigt for sig, når en række skoler afholder "folketingsvalg" 31. januar for elever i 8., 9. og 10. klasse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har søndag den 13. januar udskrevet valg til afholdelse den 31. januar 2019. Valget gælder dog ikke dig og mig, men er forbeholdt landets skoleelever, der på den måde inviteres med ind i selve demokratiets kerne. I de mellemliggende tre uger er der en form for valgkamp som del af undervisningen i bl.a. samfundsfaglige emner.

- Jeg oplever, at unge er meget interesserede i samfundsspørgsmål. Når de deltager mindre ved valgene, så handler det måske om usikkerhed og om manglende erfaring med, at hver stemme gør en forskel. Med skolevalget kommer de tættere på vigtige politiske spørgsmål og på valghandlingen, og forhåbentlig får flere lyst til at stemme ved de rigtige valg, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune.

I Roskilde Kommune har følgende skoler tilmeldt sig valghandlingen: Absalons Skole, Himmelev Skole, Klostermarksskolen, Margretheskolen, Peder Syv Skolen, Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdskolen, Trekronerskolen og Østervangsskolen.

Valghandlingen er gjort så realistisk som muligt. Det er kun de partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg, som kan stille op til Skolevalg. Der er valgmøder, valgkort, stemmesedler, tilforordnede og stemmeurner - ganske som når danskerne skal vælge, hvem der kommer i Folketinget. 

Ungdomspolitikere til debat på skolen

Sct. Jørgens Skole er en af de skoler, der er gået fuldt og helt ind i Skolevalg 2019.

- Vi er med i Skolevalg 2019, fordi vi På Sct. Jørgens Skole bruger en del energi på at lære eleverne at være en aktiv del af fællesskabet. Det gælder også det store fællesskab og hvordan man bliver en aktiv del af det danske samfund. Det handler om hvad demokrati er, og hvordan kan man få indflydelse, siger skoleleder Flemming Jørgensen.

Eleverne skal arbejde med de politiske partier og deres mærkesager, og eleverne i 8. klasse laver desuden valgplakater og valgvideoer for partierne.

Tirsdag den 29. januar holdes to debatmøder på skolen for først 8. klasserne og siden 9. klasserne, hvor eleverne kan stille spørgsmål og diskutere med et panel af ungdomspolitikere fra de politiske partier.

På selve valgdagen, torsdag den 31. januar, har skolen også gjort lidt ekstra ud af det. Der bliver stillet en rigtig stemmeboks op, så valghandlingen, der foregår kl. 10 - 11.30, bliver så autentisk som muligt. Hver elev får et valgkort, som de ved valgbordet bytter til en stemmeseddel. Det er elever fra elevrådet, der er valgtilforordnede og stemmetællere.

Offentliggøres på Folketingets tv-kanal

Når valgstederne lukker, tælles stemmerne op, på de enkelte skoler, og resultaterne sendes til Skolevalgsekretariatet og offentliggøres samme aften på Folketingets tv-kanal, ft.dk, kl. 19-20.

FAKTA

Skolevalg 2019 arrangeres af Folketinget, Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Dato: 14. Januar 2019

Senest opdateret:

14. Januar 2019