You are here

Styrket indsats skal få alle gennem ungdomsuddannelse

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Roskilde Kommunes mål er, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse

    Fotograf: Colourbox

    Roskilde Kommune har som mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er for mange unge, som hverken uddanner sig eller kommer i arbejde i Roskilde Kommune.

Hver femte ung i Roskilde Kommune har ikke gennemført en ungdomsuddannelse inden for seks år efter, de har forladt grundskolen. Samtidig er fuldtidsledigheden i Roskilde Kommune blandt de 16-29-årige højere end landsgennemsnittet. Det vil politikerne i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget lave om på.

- Der er for mange unge, som hverken uddanner sig eller kommer i arbejde. Det kan vi bestemt ikke være tilfredse med. Det er ikke de unges egen skyld, at det er gået sådan. Vi har bare ikke været gode nok til at hjælpe alle på vej. Derfor vil vi nu have undersøgt, hvordan vi kan styrke indsatsen, så også den sidste femtedel gennemfører en ungdomsuddannelse, siger Claus Larsen, formand for Skole- og Børneudvalget. Han ser meget gerne, at flere også får øjnene op for erhvervsuddannelsernes kvaliteter.

Ungdomsuddannelserne er de uddannelsesretninger, der følger umiddelbart efter grundskolen, fx gymnasium, handelsskole og teknisk skole. Gruppen af unge uden ungdomsuddannelse omfatter bl.a. unge, der ikke har opnået de nødvendige faglige kundskaber til at kunne begynde på og gennemføre uddannelsen. Andre har psykiske eller sociale udfordringer, misbrugsproblemer, helbredsproblemer, diagnoser eller andre særlige forhold. Og nogle vælger simpelthen at holde en pause mellem grundskole og ungdomsuddannelse, fordi de ikke er afklarede eller bevidst udskyder valget af uddannelse.

Forvaltningen er i øjeblikket ved at kortlægge de eksisterende indsatser rettet mod unge i Roskilde Kommune på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I det arbejde inddrages alle relevante kommunale aktører, der har opgaver i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse. Også sammenhængen mellem indsatserne skal belyses.

- Der er mange aktører på banen, når det handler om unge menneskers uddannelse og beskæftigelse. Det understreger behovet for en klar sammenhæng mellem de forskellige indsatser og et stort fokus på unges overgange fra den ene aktør til den anden, så vi ikke taber dem undervejs, siger formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen.

Når udredningen af den nuværende indsats er på plads, går arbejdet i anden halvdel af 2017 i gang med at analysere udvalgte områder og problemstillinger. Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som fremlægges i starten af 2018..

Regeringen har også på landsplan barslet med en indsats over for de ca. 50.000 unge, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse.

 

Dato: 08. Juni 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019