You are here

Ungebyråd skal give forståelse for lokaldemokrati

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Skolevalg 2019 er netop slut. Nu skal et ungebyråd lære de unge mere om lokaldemokratiet.

    Fotograf: Østervangsskolen

    Skolevalg 2019 er netop slut. Nu skal et ungebyråd lære 8. og 9. klasseelever mere om lokaldemokratiet.

Ungebyrådet vælges blandt Roskilde Kommunes 8. og 9. klasse elever og får en ramme på 100.000 kr. til at gennemføre egne beslutninger

Byrådet har afsat 200.000 kr. i budgettet til et forsøg med et ungebyråd, og nu har Skole- og Børneudvalget godkendt modellen for, hvordan det skal gennemføres.

Ungebyrådets medlemmer skal vælges blandt 8. og 9. klasser i Roskilde Kommune, med repræsentanter fra alle skoler. Når de mødes, har de en ramme på 100.000 kr., som ungebyrådet råder over. Og de beslutninger, de træffer, skal gennemføres, så længe det lovligt kan ske inden for de kommunale rammer.

- Det skal være realistisk, så de unge virkelig oplever, hvordan lokalt demokrati fungerer. Jeg håber de finder ud af, at det nytter at engagere sig, og at de kan få indflydelse, hvis de vil, siger borgmester Joy Mogensen.

Forud for valget og selve mødet i ungebyrådet får alle 8. og 9. klasser mulighed for at gennemføre et forløb, der skal give de unge indblik i kommunens opgaver. Det gennemføres i skoleåret 2019/2020. Eleverne skal på hver skole arbejde med foreløbige ideer til relevante emner og forslag, der kan fremsættes i ungebyrådet.

Herefter skal skolerne gennemføre et valg af to repræsentanter fra hver skole. Forløbet afsluttes med et enkelt ungebyrådsmøde, hvor de unge byrådsmedlemmer skal vælge mellem en række forslag inden for den økonomiske ramme, de har. Det skal blandt andet ske på baggrund af forslagene fra de enkelte skoler.

- Roskilde Kommune har allerede en god tradition for at tilskynde unge til at tage del i demokratiet. Der er bl.a. et ungeudvalg, som har mulighed for at støtte kultur- og idrætsprojekter initieret af unge. Senest har ni af kommunens skoler deltaget i det landsdækkende Skolevalg 2019. Et ungebyråd er med at forstærke det fokus. Det er så utrolig vigtigt, at børn og unge vokser op med, at demokrati ikke er en selvfølge, men noget der skabes ved at tage ansvar og del i fællesskabet, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget. 

Op til kommunalvalget i 2017 blev der i Roskilde Kommune gennemført flere indsatser for at få flere unge til at deltage i valget. Skoleelever arbejdede med Demokratiskolen, hvor eleverne selv udarbejdede forslag til løsninger på konkrete problemer. De spillede også brætspillet Kommunekassen, der blev udviklet i Roskilde Kommune i 2017.

I budgettet 2019 er der afsat 200.000 kr. til et ungebyråd for 8. – 9. klasse. De resterende 100.000 kr., som ungebyrådet ikke råder over, skal anvendes til at afvikle hele forløbet. Indsatsen er lagt under Skole- og Børneudvalget, men modellen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Dato: 06. Februar 2019

Senest opdateret:

06. Februar 2019