You are here

Valg til skolebestyrelser bliver digitale

Af Holger Petersen, Velfærd
Skole- og Børneudvalget har besluttet, at forældrene fremover skal kunne stemme digitalt, når de vælger repræsentanter til skolernes bestyrelser

Langt hovedparten af skolebestyrelserne ønsker, at der skal kunne stemmes digitalt, når forældrene skal vælge repræsentanter til bestyrelsen. Det fremgår af en evaluering, forvaltningen har gennemført.

  • Skole- og Børneudvalget har besluttet at imødekomme bestyrelsernes ønske og give forældrene mulighed for at stemme digitalt. Det er endda noget, vi kan indføre meget hurtigt. Så nu tager vi endnu et skridt ind i den digitale verden, siger Claus Larsen, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved forskudt valg, sådan at der hvert andet år skal vælges henholdsvis tre og fire nye forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Valgperioden er 4 år. Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med det, og næsten alle skolebestyrelser ønsker fortsat forskudt valg. De fleste skolebestyrelser ønsker ikke, at reglerne for valg af forældrerepræsentanter ændres.

Til gengæld foreslår bestyrelserne en ændring i reglerne for valg af eksterne repræsentanter, så de fremover udpeges af skolebestyrelsen. Skolebestyrelserne blev fra 2014 udvidet med to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

  • Jeg er glad for, at skolebestyrelserne har gode erfaringer og er tilfredse med at have eksterne repræsentanter med i arbejdet. Det er med til at åbne skolen til omverdenen. Men det er åbenbart ikke helt nemt at få nogen til at stille op. Til gengæld har skolerne haft held med selv at finde egnede repræsentanter. Derfor gør vi det nu muligt for bestyrelserne selv at udpege de eksterne medlemmer, siger Claus Larsen.  

Alle skoler skal have to eksterne repræsentanter i bestyrelsen. Hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, skal der søges dispensation i forvaltningen.

Dato: 05. Oktober 2016

Senest opdateret:

18. Marts 2019