You are here

Borgerne meget tilfredse med genoptræningsforløb

Af Sanne Pedersen. Social, Job & Sundhed
Der er smil på læben, når borgerne skal vurdere genoptræningen i Roskilde Kommune. Genoptræningen sættes hurtigt i gang, kvaliteten er meget tilfredsstillende, og der er god forståelse for borgerens situation.

Borgere, der har gennemført et genoptræningsforløb i Roskilde Kommune, er meget tilfredse med indsatsen på området. Det viser en undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforening, som er gennemført i efteråret 2016:

- Jeg er utroligt glad for, at vi har fået så fine resultater. Der er tilfredshed med genoptræningsforløbet blandt 96 % af de borgere, der har været med i undersøgelsen. De 64 % er endda ’meget tilfredse’. Det er afgørende for borgerne, at de bliver hurtigt og godt genoptrænet, så de kan komme videre med deres liv hurtigst muligt, bedst muligt, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

Et andet parameter i undersøgelsen er selve genoptræningen. Her svarer 76 %, at de er meget tilfredse med den modtagelse og instruktion, de har fået og terapeutens forståelse for borgerens situation:

- Det glæder mig, at borgerne giver vores sundhedspersonale så god en bedømmelse. Vi skal hele tiden have fokus på, at vores tilbud er af høj kvalitet, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

Tilfredshedsundersøgelsen skal fremover laves hvert efterår. Træningsafsnittet, som varetager genoptræningen i Roskilde Kommune, vil bruge undersøgelsen til løbende at stille skarpt på egne metoder. I 2017 har de blandt andet valgt, at der skal være fokus på, at træningspersonalet i endnu højere grad hjælper borgerne til at få øget motivationen og deres oplevelse af, at træningen faktisk virker.

FAKTA

  • Undersøgelserne er lavet blandt de borgere, der har afsluttet et genoptræningsforløb under sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.1.
  • 103 borgere har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen.

 

Dato: 15. Februar 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019