You are here

Borgerne meget tilfredse med kommunens genoptræning

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
En vellykket genoptræning betyder, at borgerne hurtigt kommer på benene igen. Derfor er det vigtigt, kommunen ved, hvordan borgerne oplever genoptræningen. Borgerne er meget tilfredse, men ikke altid med sig selv.

Hvert år spørger Roskilde Kommune borgere, der har været igennem en genoptræning, hvordan de oplevede den. De seneste tre år, har borgerne haft en høj tilfredshed. Sådan er det også i år. Hele 96 % af borgerne, der har været igennem et genoptræningsforløb, er tilfredse eller meget tilfredse, viser årets undersøgelse.

Når det kommer til vurderingen af egen indsats, er der dog lidt ridser i lakken:

-   Det er faktisk kun 37 % af borgerne, der er 'meget tilfreds' med deres egen indsats, og det skal vi arbejde med. Det har stor betydning for borgernes udbytte af det samlede forløb, at de oplever selv at have ydet en god indsats. Derfor skal vi have dialogen med borgeren om det og have særligt fokus borgerens egen motivation, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Udover borgerens egen indsats går spørgsmålene i undersøgelsen blandt andet på borgerens oplevelse af ventetid, selve genoptræningen og de fysiske rammer. Her viser resultaterne blandt andet:

  • 97 % er meget tilfreds eller tilfreds med dialogen om målsætningen for træningen med den ergo- eller fysioterapeut, som står for genoptræningen.
  • 91 % er meget tilfreds eller tilfreds med terapeutens modtagelse, instruktion af øvelser, motivation og terapeutens forståelse for borgerens situation
  • 89 % er meget tilfreds eller tilfreds med antallet af træningsgange i forløbet
  • 55 % af borgerne har erklæret sig som 'tilfreds' med egen indsats og 37 % 'meget tilfreds'

FAKTA

  • I alt har 174 besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er besvaret digitalt i oktober og november 2018. Det er Kommunernes Landsforening (KL), der i samarbejde med flere ministerier har udviklet spørgerammen til tilfredshedsundersøgelsen på genoptræningsområdet.
  • Borgernes høje tilfredshed er ikke kommet af sig selv. Gennem årene har Træningsafsnittet i Roskilde Kommune bl.a. arbejde med dels at nedbringe ventetiden, optimere træningsforløbene og bruge velfærdsteknologi i genoptræningen.
Dato: 11. Marts 2019

Senest opdateret:

11. Marts 2019