You are here

Ny teknologi skal give ældre mere livskvalitet

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
Vippende senge, demensvenlig indretning og en styrkelse af børns mentale sundhed blev prioriteret, da Sundheds- og Omsorgsudvalget uddelte midler fra udviklingspuljen.

Ældres livskvalitet er i fokus i en række af de forskellige udviklingsinitiativer, der sættes i gang i løbet af året. Særligt vil man investere i de teknologiske muligheder, der kan lette ældres hverdag. Det drejer sig f.eks. om en særlig vippeseng til borgere, der sover i plejeseng, men ikke selv kan vende sig i løbet af natten og derfor har brug for hjælp til at vende sig. Den særlig vippeseng kan stille og roligt vende borgeren og på den måde forbedre borgerens søvn. Vippesengen er en del af et pilotprojekt og skal testes, inden den udbredes til flere:

-  Idéen er at afprøve nogle af de nye muligheder, teknologien giver os for at gøre tingene smartere, når vi leverer service til borgerne. Måske kan vippesengen være den løsning, der på sigt giver den enkelte borger mere livskvalitet, ligesom kommunen kan spare noget ved ikke at skulle køre ud og vende borgerne i løbet af natten, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

DIGI-rehab, demensvenlig indretning & mental sundhed

En anden velfærdsteknologi, der bliver finansieret af udviklingspuljen, er træningsværktøjet Digi-rehab. Den teknologiske løsning skal understøtte den rehabiliterende tilgang, man har i Roskilde Kommune, hvor der er fokus på at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt gennem træning. Målet er, at borgeren skal kunne klare flere af hverdagens opgaver selv og dermed opnå større frihed. Digi-rehab bidrager med et træningsprogram, som borgeren kan følge med støtte fra en medarbejder i hjemmeplejen.

Tredje indsats, der får penge fra puljen, er en demensvenlig indretning af plejecenter Kristiansminde, som i 2020 skal omlægges til demenscenter. Det betyder, at der bliver brug for de trygge, overskuelige og hjemlige omgivelser, som forskningen viser, har en positiv effekt på borgere med en demenssygdom.

Det sidste initiativ, udvalget har i kikkerten, er henvendt til kommunens yngste borgere og handler om mental sundhed. Der skal yderligere fokus på dårlig trivsel hos børn og unge, for man ved, trivsel har stor betydning for deres udvikling.

Ud over de planlagte initiativer, har man valgt at afsætte 304.000 kr. til nye projekter, der kan dukke op senere på året.

FAKTA

  • Af de i alt 1 mio. kr., der skal uddeles til initiativer på sundheds- og omsorgsområdet i 2019, er der afsat 126.000 til indkøb og afprøvning af 3 vippesenge, 160.000 til Digi-rehab, 120.000 til demensvenlig indretning på Kristiansminde, 300.000 til indsatser vedr. børn og unges mentale sundhed og de resterende 304.000 til senere udmøntning.
  • Puljen er sammensat af to puljer, som tidligere har været rettet mod henholdsvis velfærdsteknologi og brede initiativer på sundheds- og omsorgsområdet.
Dato: 11. Marts 2019

Senest opdateret:

11. Marts 2019