You are here

13 mio. kr. i år til cykelstier og trafiksikkerhed

Af Lars Elmsted, Kommunikation
  • Stamvejen_Lindenborgvej

    Krydset Stamvejen/Lindenborgvej har haft en del uheld flere år i træk, hvor især venstresvingende bilister fra Stamvejen kører sammen med ligeud kørende ad Lindenborgvej.

13 mio. kr. i budget 2019 til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet er nu prioriteret af Plan- og Teknikudvalget. Der bliver blandt lavet en cykelsti fra Jyllinge Hallerne til Værebrovej og det bliver sikrere at krydse Køgevej ved Vilvorde. Rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej får dæmpet farten.

Ud over de 13 mio. kr. i budget 2019, er der fra 2020 og i årene derefter afsat 15 mio. kr. til puljen, hvor byrådet har besluttet, at andelen af cykelprojekter skal udgøre mindst 40 % hvert år.
 
"Vi har rigtigt mange projekter til cyklister og fremme af trafiksikkerhed i støbeskeen. Og nogle af dem indgår i andre planer for fx Viby og Jyllinge, så de er ikke med i vores prioritering her.
Vi har her valgt at prioritere de 13 mio. kr. ud fra kriterier om cykelfremme, trafiksikkerhed, skoleveje, mobilitet og klimaeffekt - og selvfølgelig en geografisk spredning i kommunen", fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.
 
Nogle af årets projekter er:

Stier på Møllevej som en del af Jyllingeruten supercykelsti
Der kommer stier langs Møllevej fra den nye sti igennem det grønne område ved Jyllinge Hallerne til Værebrovej. Arbejdet starter i februar. Cykelstier langs Værebrovej anlægges fra april til august i 2019.
 
En rundkørsel på Stamvejen/Lindenborgvej
Krydset har haft en del uheld flere år i træk, hvor især venstresvingende bilister fra Stamvejen kører sammen med ligeud kørende ad Lindenborgvej. Risikoen for uheld bliver mindre med en rundkørsel, og hastigheden på Lindenborgvej bliver lavere.
 
Sikrere krydsning af Køgevej ved Vilvorde
Skolebørn på cykel fra Vor Frue mod Østervangsskolen er udsatte når de cykler langs Køgevej og krydser Søndermarksvej i morgenmyldretiden. Der er to muligheder for en løsning på problemet:
Søndermarksvejs eksisterende adgang til Køgevej kan flyttes og kobles til det eksisterende lyskryds ved Vor Frue Hovedgade/Køgevej eller det eksisterende lyskryds Darupvej/Køgevej flyttes til Køgevej/Søndermarksvej.
Løsningen afhænger af Vejdirektoratets ønsker til trafiksikkerhed og trafikafvikling på Køgevej.

Lavere hastighed i rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej
Rundkørsel er blevet ombygget i 2016/2017, men der er stadig registreret uheld mellem cyklister og bilister i rundkørslen efter ombygningen. På baggrund af en kommende video-registrering af de problemer, der opstår i rundkørslen, bliver en løsning afprøvet og vurderet, fx bump i rundkørslen.

"Ud over disse 4 større projekter, har vi også prioriteret en række tiltag, der måske ikke er så dyre, men som helt sikkert også får en effekt:

  • Der kommer bump på Sandvejen i Vindinge for at sikre børnene, der cykler til og fra boldbanerne.
  • Vi får lavet en hastighedsdæmpning i Store Valby for at sikre koblingen til den nye cykelsti langs Store Valbyvej.
  • Vi gør Darupvej til "2 minus 1 vej" fra Darup til idrætsanlægget på Darupvej for at sikre cyklisterne efter, at Himmelsøen er blevet så populær.
  • Vejen fra Kirke Syv til Ramsømagle bliver også "2 minus 1 vej" for at sikre cyklisterne", siger Tomas Breddam.

Se hele listen med projekter her.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 16. Januar 2019

Senest opdateret:

16. Januar 2019