You are here

Restvarme fra renseanlæg kan levere 14% af al fjernvarme til Roskilde
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg har godkendt et projekt om at sætte en kæmpe varmepumpe op på Bjergmarken Renseanlæg. Varmepumpen trækker varme ud af spildevandet og overfører det til fjernvarmevandet. Over 20 år sparer det udledningen af 5.933 tons CO2 og ca. 135 mio. kr.

"Det her er et meget spændende og fremsynet projekt, som understøtter Roskilde Kommunes indsats på klimaområdet.
Vi er først i landet med el-busser på alle vores linjer, og det har givet et stort løft på transportområdet.
Tilsvarende arbejder vi intensivt med vores affald. Vi prioriterer genbrug og genanvendelse før energiudnyttelse og det betyder, at det her er en genial måde at opvarme vores vand til fjernvarme på", siger borgmester Joy Mogensen.

"Fjernvarme er i forvejen en meget klimarigtig måde at levere varme på, når kilden til opvarmning af vandet ikke direkte er fossile brændstoffer. Normalt opvarmes vandet ved overskudsvarme fra el-produktion suppleret med affaldsforbrænding.
Når vi kan trække 14 % af vores varme ud af spildevandet, så er det en stor gevinst for os alle - måske lige med undtagelse af gråspurvene", siger formand for Klima- og Miljøudvalget Karim Friis Arfaoui.

Det er Fors Varme Roskilde A/S, som har bedt Roskilde Kommune om godkendelse af projektet for en varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg.

Der bliver tale om en eldrevet varmepumpe på 8 MW, som udnytter restvarmen i spildevandet til produktion af fjernvarme.
Det forventes, at varmepumpen vil kunne levere ca. 14 % af den samlede mængde fjernvarme, som Fors leverer i Roskilde.

Fjernvarmen vil via et nyt net blive ført fra renseanlægget til Møllehusvej, hvor det bliver koblet på det eksisterende net.

Projektet vil gøre fjernvarmen endnu grønnere, da det reducere CO2-udledningen med 5.933 tons over den 20-årige projektperiode.

Der vil ikke vil være lugtgener, og der vil over de 20 år være en besparelse på ca. 135 mio. kr. i forhold til, hvordan spildevandet behandles i dag.

I den beregnede besparelse indgår samtlige projektomkostninger såsom investeringer i varmepumpe, køb af el, drift og vedligehold, samt en reduceret udgift til varmekøb hos VEKS, som også leverer ind til Roskildes fjernvarme.

Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde håndterer dagligt spildevandet for ca. 50.000 kunder.

Læs mere om projektet her.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 04. Juni 2019

Senest opdateret:

04. Juni 2019