You are here

200 nye cykel p-pladser indviet i bymidten

Af Lars Elmsted, kommunikation i By, Kultur og Miljø
  • Cykelstativer_i_bymidten

    Fra 300 til over 500 cykel p-pladser i bymidten.

  • Cykelstativer_i_bymidten

    Fra 300 til over 500 cykel p-pladser i bymidten.

  • Cykelstativer_i_bymidten

    Fra 300 til over 500 cykel p-pladser i bymidten.

Fra 300 til over 500 cykel p-pladser i bymidten. De ekstra pladser findes på strækningen Algade – Skomagergade og udvalgte steder i sidegaderne. Næste fase er at øge cykelkapaciteten på kommunens fire togstationer – Viby, Gadstrup, Roskilde og Trekroner. For også her er der trængsel

Selvom kommunens Cykelbutlere holder orden, så de dyrebare pladser ikke optages af cykler, der ikke bliver brugt, er det ikke nok.

"Vi har virkelig et positivt problem her, som vi skal løse. For det er da som udgangspunkt en succes, at vi skal have flere pladser til cyklerne – til gavn for trafikken, miljøet og sundheden", sagde formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam, ved indvielsen af de nye pladser til cyklerne.

Der er nu etableret 513 cykelparkeringspladser i Roskilde bymidte, hvor der tidligere var 293. Samtidig er de små 300 "gamle'" pladser blevet gennemgået og renoveret. I alt er der foretaget ændringer ca. 35 steder i bymidten for at finde de ekstra pladser.

En del af de flere pladser er kommet ved, at 10 forretninger har fået gratis A-skilte, hvor der er cykelparkering på bagsiden af skiltet. Det giver plads til 30 ekstra cykler.

Fakta
Den Nationale Cyklistundersøgelse fra august i år sammenligner resultaterne for 2016 og 2018 for 23 kommuner, der har deltaget i begge undersøgelsesperioder.

Borgerne bliver spurgt: ” Er du generelt tilfreds eller utilfreds med antallet af cykelparkeringspladser i kommunen?”
Svaret fra borgerne her i kommunen er, at vi ligger under landsgennemsnittet med scoren 95, hvor 100 er gennemsnittet. Og tallet har ikke ændret sig de seneste to år. Vi ligger i den nederste fjerdedel af de spurgte kommuner, så der er plads til forbedring, hvilket nu er sket.

I en anden undersøgelse, som COWI har lavet for to år siden for Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse kommuner, har de spurgt ca 500 borgere i hver kommune. 
I Roskilde svarer 36%, at de cykler, når de skal besøge bymidten. Det tal er meget højere end for de andre tre kommuner.

Faktisk viser undersøgelsen, at når vi skal købe ind i Roskildes bymidte, så enten går eller cykler over halvdelen af os, mens 15% bruger kollektiv trafik. Under 35% tager bilen.

De 35% er der kun to byer på Sjælland, der ligger på, nemlig Helsingør og Roskilde – og der er kun én by, der har et lavere tal, nemlig København.

Konklusion er derfor: Vi har taget cyklen til os, når vi skal til bymidten, og når vi skal videre med toget. Derfor giver det god mening at skaffe mere parkering til cyklerne.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 12. November 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019