You are here

3,1 mio. kr. skal give bedre støtte og vejledning til plejefamilier
Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Lille dreng med kasket sidder på fortov og kigger ned

    Fotograf: Colourbox

Roskilde Kommune vil skabe et samarbejde mellem plejefamilier og specialiserede døgninstitutioner, som skal sikre større succes med anbringelser af børn

Skole- og Børneudvalget har sagt ja tak til helt præcist 3.098.701 kr., fordelt over årene 2019-21. Pengene stammer fra den såkaldte satspulje, hvor der i 2018 var afsat midler til samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder om anbragte børn og unge. Roskilde Kommune har sendt en ansøgning, og det er den, Socialstyrelsen har imødekommet. 

- I Roskilde Kommune er vi meget optagede af, hvordan vi kan støtte op om udsatte børn og unge. Vi vil gerne ind og hjælpe dem så tidligt som muligt, og det er i det lys, kommunen har søgt om pengene, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Kommunen har søgt Socialstyrelsen om midler til at udvikle en model for at støtte plejefamilier med børn, der har særlige udfordringer. Tanken er at skabe et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner, der er specialiserede i at hjælpe børn og unge inden for bestemte målgrupper.

- Vi har et mål om, at flere af de børn, der ikke kan bo hos deres forældre, kommer i plejefamilier, så de får et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt. Og med støtte fra institutionernes specialviden er det forhåbningen, at børnenes og de unges anbringelser i plejefamilier kan lykkes endnu bedre, siger Jette Henning.

Kommunen har på forhånd sikret sig, at der kan indgås et samarbejde med tre døgninstitutioner, som vil give plejefamilierne adgang til deres faglige miljø og deres specialviden. Det er kommunens eget anbringelsestilbud Roskilde Unge Center samt døgninstitutionerne Nødebogård i Fredensborg og Himmelev Behandlingshjem i Hvalsø. De tre institutioner har tilsammen den specialiserede viden om støtte til familieplejeanbragte børn og unge, som plejefamilierne har behov for.

Dato: 08. Februar 2019

Senest opdateret:

11. Februar 2019