You are here

530.940 kr. til glæde for borgere med demens

Af Lise hammershøj, Social, Job & Sundhed
Over de kommende to år får Roskilde Kommune mulighed for at løfte kompetencerne hos de medarbejdere, som arbejder hos hjemmeboende borgere med demens.

Pengene skal bruges til at dygtiggøre medarbejderne og ansætte flere demenskoordinatorer for at sikre hjemmeboende borgere med demens en endnu bedre pleje:  

- Der bliver flere og flere borgere med demens i takt med, at vi lever længere. Vi har som kommune et stort ansvar for at sætte fokus på de udfordringer, borgere med demens har, så den enkelte borger oplever større livskvalitet og bedre pleje. Derfor skal vi sikre os, at vores medarbejdere får den nødvendige opkvalificering, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Læringsrum med tid til fordybelse
Hver måned får i alt 12 medarbejdergrupper fx tid i et såkaldt læringsrum, hvor de gennemgår forskellige cases og situationer. Det er kommunens demenskoordinatorer, der underviser medarbejderne, og de skal opkvalificeres til at kunne løfte opgaven endnu bedre: 

- Medarbejderne får teori på det, de oplever i praksis for bedre at forstå den sammenhæng, det indgår i. Samtidig får de nogle handlingsværktøjer, så de ved, hvordan de skal håndtere de forskellige situationer, forklarer Morten Gjerskov.

I projektet er der også fokus på at efteruddanne sygeplejersker og styrke den faglige ledelse i hjemmeplejen:  

- Målet er klart. Efteruddannelsen af medarbejderne skal gøre en forskel for borgere og pårørende. Det er jo derfor, vi er her, slutter Morten Gjerskov.

FAKTA

  • Projektet starter 1. oktober 2017 og kører frem til 30. september 2019. 
  • Pengene stammer fra en pulje i Sundheds- og Ældreministeriet omhandlende praksisnær kompetenceløft på demensområdet.
  • Den samlede ramme er på 777.334 kr. Tilskuddet er på 530.940 kr., mens kommunen selv betaler 246.394 kr. 
  • Allerede i dag har Roskilde Kommune både demenskoordinatorer, lokale demensvejledere og konsulenter med særlig viden om fx pårørende. Desuden er kommunen medlem af Demensalliancen.
Dato: 26. Oktober 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019