You are here

7 mio. kr. til mere pædagogisk personale

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Børn leger på legepladsen ved Børnehuset Bullerby

    Fotograf: Holger Petersen, Roskilde Kommune

Roskilde Kommune står til at modtage godt 7 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud

Aftalen om finansloven for 2020 indebærer, at der i årene 2020-2025 er afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Pengene er udmøntet som tilskud til alle kommuner, fordelt direkte fra staten efter den enkelte kommunes andel af skønnede 0-5årige børn i 2020.

For 2020 er der afsat 500 mio. kr., og Roskilde Kommune står til at modtage en andel på 7.179.000 kr. fra puljen.

Som en del af aftalen skal kommunen dog først tilkendegive, om den ønsker at modtage pengene. Det har Roskilde Kommunes forvaltning gjort inden fristen den 15. april 2020, på betingelse af efterfølgende politisk godkendelse. Den har Skole- og Børneudvalget givet nu.

Borgmester Tomas Breddam ser frem til at kunne omsætte pengene til glæde for børnene i kommunens dagtilbud.

- Vi vil med glæde sende pengene videre ud til dagtilbuddene, hvor flere voksne vil komme børnene til gode. Og så er der oven i købet udsigt til, at vi får flere penge til området i de kommende år, så vi gradvist kan opnormere, siger han.

- Børns relationer til voksne er den enkeltfaktor, der har størst betydning for deres udvikling. Alle børn vil få glæde af, at der kommer mere pædagogisk personale. Men især for udsatte børn kan det gøre en meget stor og mærkbar forskel, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i forhold til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Pengene kommer oven i kommunens vedtagne budgetter for 2020, og det er en betingelse, at det ikke vil føre til, at der skæres i budgettet på dagtilbudsområdet.

Tilskuddet skal bruges mellem 1. januar og 31. december 2020, og det omfatter dermed også perioden for genåbning af dagtilbud fra den 15. april 2020 og frem. Pengene kan derfor også bruges til at ansætte pædagogiske medarbejdere, som varetager en funktion direkte knyttet til børnene i forbindelse med genåbningen som følge af coronavirus situationen.

Der er en lille krølle på finanslovsaftalen. Skulle det næsten utænkelige ske, at en kommune frasiger sig tilskuddet, fordeles de øremærkede midler nemlig til de øvrige kommuner. Så beløbet til Roskilde Kommune kan i teorien godt blive større.

Fakta

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

Dato: 11. Maj 2020

Senest opdateret:

11. Maj 2020