You are here

80 studievenlige boliger på vej i Roskilde

Af Line Rieck
Roskilde er en voksende og populær uddannelses- og universitetsby, og nu er der 80 nye studievenlige boliger på vej til kommunens unge.

Roskilde Kommune er i uddannelsesvækst. Det har betydet et stigende pres på studieboliger i byen, og de voksende ventelister har medført et politisk ønske om at sikre flere studievenlige boliger.

Det er godt nyt for de unge og enlige boligsøgende, der nu kan se frem til 32 nye ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde og 48 etageboliger på Eriksvej.  

- Det skal være plads til alle i Roskilde – også de studerende. Derfor er vigtigt, at vi får bygget flere billige boliger, så vi kan tilbyde de studerende en god bolig i deres studieår. Roskilde er en uddannelses- og universitetsby i vækst, og flere unge vælger at bosætte sig i byen, så selvfølgelig skal vi bygge boliger til de mange nye studerende. De unge skaber liv i bymidten, liv på cafeerne og i butikkerne, men de holder også gang i byen, efter forretningerne er lukket, siger borgmester Joy Mogensen.

Manglen er opstået, fordi campus vokser omkring RUC, hvor blandt andet Professionsskolen Absalon har slået sig ned. Samtidig vælger flere studerende at bosætte sig i uddannelsesbyen i stedet for at søge mod København.

Ejendommen på Sankt Peders Stræde har tidligere huset 29 boliger til døgninstitution, men disse er nu overflyttet til kommunens tilbud Psykiatriens Hus på Sct. Hans. Økonomiudvalget i Roskilde Kommune har derfor godkendt Boligselskabet Sjælland ansøgning om at omdanne de gamle boliger til 21 1-rums boliger og 11 2-rums boliger med toilet og nye badeforhold, samt køkkener som passer til unge, enlige eller studerende. En 1-rums ungdomsbolig på 37 m2 kommer til at koste omkring 3.472 kr. per måned i husleje eksklusiv forbrug. En 2-rums ungdomsbolig på 50 m2 vil komme til at koste cirka 4.692 kr. per. måned eksklusiv forbrug.

Det vides endnu ikke, hvordan etageboligerne på Eriksvej indrettes, eller hvad den månedlige leje vil blive.

De to byggeprojekter er behandlet i henholdsvis Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Planerne for Eriksvej behandles endeligt på byrådsmødet den 31. januar.  

Dato: 12. Januar 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Venteliste

Jeg er i øjeblikket studerende på Roskilde Tekniske Skole, og har hørt om disse boliger.
Er der kommet en investor på, og hver det? Hvor kan man skrive sig op på ventelisten? Hvis nej, hvornår regner i med at dette vil være muligt?
Hvem kan man kontake hvis dette ikke er stedet?

Mvh
Leopold Bezlyudov

Venteliste

Hej Leopold
Kommunen administrerer ikke de nye boliger på Eriksvej, det gør Boligselskabet Sjælland. Jeg vil derfor opfordre dig til at tage kontakt til Boligselskabet Sjælland. Deres kontaktinformationer er samlet på denne side https://bosj.dk/kontakt/.
Venlig hilsen Line Rieck, kommunikation Roskilde Kommune.