You are here

800.000 kr. til nye læringsmiljøer og legepladser

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Børn leger på legepladsen ved Børnehuset Bullerby

    Børnehusene Mælkebøtten og Bullerby i Roskilde Kommune får om et års tid nye læringsmiljøer og legepladser

Børnehusene Mælkebøtten og Bullerby i Roskilde Kommune kan se frem til nye læringsmiljøer og legepladser, efter byrådet i går vedtog at afsætte 800.000 kroner til formålet.

Byrådet besluttede i går at tildele Mælkebøtten og Bullerby 800.000 kroner.Penge som begge institutioner nu skal bruge til at skabe nye læringsmiljøer og renovere deres legepladser.

Byrådet vedtog i april sidste år en boligpolitik i social balance med en tilhørende boligpolitisk handleplan. Et af handleplanens projekter er nu med gårdsdagens beslutning blevet en realitet, der skal være med til at styrke de to institutioner, der begge ligger i området omkring Æblehaven/ Rønnebærparken.

- Boligpolitik handler også om andet og mere end mursten. Det handler om at sikre, at institutioner placeret i udsatte områder har optimale forhold, når vi gerne vil tiltrække endnu flere børn og familier til området. Derfor er det oplagt at støtte den gode udvikling, som de to institutioner allerede har rigtig godt gang i, siger borgmester Tomas Breddam.

Byrådets vision er at styrke by- og boligområder, så vi fremadrettet ikke behøver skelne mellem mere eller mindre ressourcestærke, eller mere eller mindre udsatte byområder.

Daginstitutioner er frontløbere

Udvalgsformanden for Skole- og Børneudvalget er sikker på, at pengene fra kommunens pulje til boligpolitiske initiativer er givet rigtig godt ud.

- Dagtilbuddene har en utrolig vigtig rolle, når det gælder om at give børn en god start på livet. Derfor er det vigtigt, at børnemiljøet aktivt understøtter leg og læring, og at der er gode betingelser for nærvær og fordybelse, ude såvel inde. Jeg er sikker på, at de nye læringsmiljøer og legepladser bliver til stor glæde for både børn og voksne i Mælkebøtten og Bullerby, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget.

Begge institutioner har udarbejdet handleplaner og indhentet tilbud. Arbejdet med de nye læringsmiljøer og legepladser starter nu og forventes færdigt i december 2020.

Dato: 19. December 2019

Senest opdateret:

19. December 2019