You are here

Aktiviteter for ældre skal give nye venskaber

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
Det nye projekt "En del af fællesskabet" skal støtte ældre i at komme ud af huset og møde andre. Målet er at gøre det nemmere at knytte nye sociale relationer.

Nu bliver det lettere for ældre, som modtager hjemmehjælp, at deltage i sociale aktiviteter udenfor hjemmet. Roskilde Kommune har fået grønt lys til at gennemføre et nyt projekt, hvor borgerens SOSU-hjælper eller -assistent kan hjælpe ham eller hende ud af døren til en aktivitet eller et arrangement på kommunens Seniorhøjskole:

-  Vi kan se, at Seniorhøjskolen allerede er til stor glæde for mange ældre. Derfor er det en fantastisk, at vi nu får mulighed for at hjælpe endnu flere borgere med at dyrke deres interesser samtidig med, at de møder andre. Det er aldrig for sent at knytte nye venskaber, fortæller Morten Gjerskov, formand for Sundheds og Omsorgsudvalget.

Tilbuddet fungerer som et slags klippekort, hvor de 500 borgere, der er med i projektet, frit kan vælge tre aktiviteter på Seniorhøjskolen. Her kan de deltage i alt fra motionshold til spisning, koncerter og kreative kurser med andre ældre.

Målet er at give ældre, der modtager hjemmehjælp, nogle gode oplevelser med andre. For selv om lysten til at møde nye mennesker er der, kan det ofte være vanskeligt for de ældre, der har fysiske udfordringer, at komme ud af døren. Deltagerne vil derfor få en hjemmehjælper med sig, som skal støtte dem.

Projektet løber frem udgangen af 2021. Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der finansierer projektet med på 3,3 millioner.

Fakta

  • Projektet gør brug af kommunens screeningsværktøj "Roskildehjulet", som hjemmeplejen normalt bruger til at følge op på den ældres helbred fra besøg til besøg. Hjulet sørger for, at tidlige tegn på sygdom eller svækkelse af den ældres fysiske eller mentale tilstand opdages hurtigst muligt. I projektet "En del af fællesskabet" skal hjulet sikre, at man finder de ældre, der vil have gavn af den mulighed, aktivitetsklippekortet giver for at møde nye mennesker.
  • Pengene til projektet stammer fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Fællesskabspulje - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse".
  • Beløbet udgør i alt 3.340.428 kr., som fordeles årligt i perioden fra 2018 til 2021.
Dato: 16. Oktober 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019