You are here

Anbefaler ny udvidelse af Trekronerskolen

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Skole- og Børneudvalget anbefaler, at Trekronerskolen udvides

    Fotograf: Casper Dalhoff

Skole og Børneudvalget indstiller til byrådets budgetforhandlinger, at Trekronerskolen udvides, så der bliver plads til et femte spor

Børnetallet i Trekroner bydelen stiger mere end tidligere forventet, og det vil udfordre Trekronerskolens kapacitet når vi kommer nogle år frem, selv med den seneste udvidelse, som netop er taget i brug. Derfor har Skole- og Børneudvalgets politikere drøftet, hvordan der kan skaffes plads nok til de mange kommende elever. 

- Vi har drøftet tre forskellige muligheder, og udvalget anbefaler en udvidelse af Trekronerskolen, så der bliver plads til de kommende elever i distriktet, siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

De tre muligheder, som er drøftet i udvalget, er en udvidelse af Trekronerskolen, en ny parallelskole i Trekroner og en ændring af de eksisterende skoledistrikter. Udvalget anbefaler altså til forhandlingerne om kommunens budget for 2018, at der arbejdes videre med en udvidelse af den nuværende Trekroner Skole, som kan ske i etaper.

- Trekronerskolen er allerede en stor folkeskole, så udbygningen må gerne ske med muligheder for at skabe "den lille skole i den store skole". Og så skal der selvfølgelig være gode faglige faciliteter både ude og inde, siger Claus Larsen.

Udvalget fremhæver SFO-faciliteter, idræts-, legeplads- og lærerfaciliteter på den nordlige side af Trekroner Alle og åbner for en mulig udvidelse af skolens matrikel og for en anden økonomisk ramme end de 40 mio. kr., som det er estimeret at en første etape af en udvidelse vil koste.

Dato: 16. August 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019