You are here

Anlægsarbejde i Svogerslev kan forsinke trafikken

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Kommunen anlægger en rundkørsel på Lindenborgvej i krydset ved Stamvejen. Der er sat midlertidig lysregulering op, der på skift afvikler trafikken fra de tre veje i krydset. Forvent kø mod Roskilde i myldretiden om morgenen og tilsvarende den modsatte vej om eftermiddagen.

Vi kan anbefalt at bruge alternative ruter via Holbækmotorvejen og via Lyngageren/Ledreborg Allé.

Arbejdet går ud på at anlægge en ny 3-benet rundkørsel, der skal sikre, at trafikken fra Stamvejen til Lindenborgvej bliver reguleret bedre.

Krydset har oplevet mange færdselsuheld, og en rundkørsel skal gerne komme det til livs.

Cyklister og gående kan - når rundkørslen er færdig - krydse Lindenborgvej via en helle i rundkørslens vestlige ben. Herfra er der blandt andet adgang til en sti ned til Lynghøjsøerne.

Fra øst kommer der en højresvingsbane ind til Stamvejen.

For cyklister og gående, der skal krydse Stamvejen, bliver overgangen placeret lidt nord for rundkørslen for at sikre, at bilisterne bliver mere opmærksomme på de bløde trafikanter.

Rundkørslen forventes færdig omkring 1. marts 2020.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 05. November 2019

Senest opdateret:

05. November 2019