You are here

Asfalt på vej

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
I år kommer der ny asfalt på veje og stier for ca. 19 mio. kr..

Her kommer der ny asfalt i år

Overordnede veje:

 • Nordens Parkvej
 • Frederiksborgvej ml. nr. 113 og nr. ca. 193
 • Industrivej ml. Østre Ringvej og Betonvej
 • Snoldelev Bygade
 • Assendløsevejen ml. Lejre Kommunegrænse og Assendløse by

Lokale veje og industriveje:

 • Store Hedevej
 • Vestre Hedevej
 • Kamstrupvej ml. Vor Frue Hovedgade og Kamstrup
 • Egegårdsvej
 • Svenstrupvejen ml. Søster Svenstrup og ca. nr. 28
 • Søster Svenstrup Byvej ml. nr. 23 og Birkede Brovej
 • Birkede Brovej
 • Birkedevejen
 • Truelstrupvejen
 • Tofthøjvej ml. Tofthøjparken og Skolevej, sidevej til stations p-pladserne samt p-pladsen overfor Meny
 • Hønskevejen ml. nr. 3 og Ørstedvej
 • Boligveje:
 • Kometvej inkl. Offentlige sideveje
 • Strandpromenaden ml. Snekkevej og Dragevej
 • Kirkevej og p-pladsen
 • Grydehøjvej nr. 18-50 og nr. 52-82
 • Rørdrumvej
 • Rørhønevej
 • Rørmosevej
 • Rørskovvej
 • Broager
 • Søager
 • Moseager
 • Toftager
 • Svaleøvej
 • Veddelev Bygade
 • Herregårdsvej nr. 30-48
 • Himmelev Skovvej
 • Lundemarken
 • Elisagårdsvej
 • Præstemarksvænge
 • Elmelysgårdsvej
 • Lille Højbrøndsstræde
 • Store Højbrøndsstræde
 • Eget Bo
 • Henrik Nielsens Vej
 • Rønnebærparken
 • Skyttevej
 • Vestergade ml. Møllehusvej og vejlukningen ved Låddenhøj
 • Stamvejen ml. Holbækvej ml. Enghaven
 • Gavnøvej
 • Enøvej
 • Omøvej
 • Skalstrupvej
 • Damvej, stamvejen
 • Dyssegårdsvej, stamvejen
 • Bakkefløjen inkl. Sidevej
 • Bøgevænget
 • Dåstrup Birkevænge
 • Egevænget
 • Kastanivænget
 • Pilevænget
 • Emilsgave, stamvejen

Stier:

 • Cykelsti langs med Piledyssen
 • Sti ml. Ågerupvej og grundejerforeningen Åbakken
 • Kildeengen
 • Thorskær
 • Toftebakken
 • Viet
 • Vestlige cykelsti langs med Frederiksborgvej ml. nr. 113 og Fynsvej
 • Sti ml. Himmelev Skovvej og Store Valbyvej
 • Sti ml. Præstemarksvej og Præstemarksvænge
 • Stierne langs med Industrivej ml. Østre Ringvej og Betonvej
 • Cykelsti langs med Marbjergvej
 • Cykelsti langs med Store Hedevej
 • Cykelsti langs med Østre Ringvej ud for idrætsanlægget på Forsytiavej
 • Nordlige cykelsti langs med Vindingevej ml. Snebærvej og Østre Ringvej
 • Sti ml. Elmevej og Møllehusvej

Fakta

Kommunen anvender et såkaldt vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vej- og stistrækninger, hvor det bedst kan betale sig at lægge ny asfalt. Kriterierne i systemet er en kombination af trafikmængden, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra ”Giv et praj” – app´en.
Derudover er der udført visuelt tilsyn.

Inden udvælgelsen har der været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at de graver i nyasfalterede veje. Der vil dog kunne opstå akutte ledningsarbejder, som betyder, at enkelte veje- og stistrækninger kan blive udsat.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 08. Marts 2019

Senest opdateret:

08. Marts 2019