You are here

Begrænsning af vandforbruget

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Også denne sommer opfordres alle til at vise omtanke i forhold til vandforbruget. Det betyder i praksis, at der ikke må vandes mellem kl. 9 og 18, der ikke må vandes græsplæner, og der ikke må bruges automatiske havevandere.

Samtidig bør alle generelt spare på vandet i sommermånederne.

Årsagen til at indføre en begrænsning er, at der er risiko for tørlægning af vandboringerne.
I værste fald kan en sænkning i grundvandsspejlet give iltning af grundvandet og dermed ændre vandets kemiske sammensætning.

Samtidig stiger risikoen for nedsivning af pesticider og andre stoffer, da de vil opholde sig kortere tid i de beskyttende jordlag.

Vandingsforbuddet mindsker også risikoen for, at bække, åer og søer tørrer ud.

Vær opmærksom på, at de enkelte lokale vandværker kan have indført yderligere begrænsninger af vandforbruget.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 17. Juni 2019

Senest opdateret:

17. Juni 2019